Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Gminnego Przedszkola w Tyliczu

W dniach od 2 do 30 sierpnia bieżącego roku trwały intensywne prace związane z adaptacją pomieszczeń szkolnych na potrzeby Gminnego Przedszkola w Tyliczu. Do przetargu na wykonanie robót przystąpiło trzech oferentów. Wygrała firma Pana Dominika Sorotowicza z Krynicy. W ramach inwestycji wykonano m.in. roboty rozbiórkowe, położono posadzkiposadzki gresowe oraz panelepanele podłogowe. Powstały też nowe łazienki wraz z kanalizacją sanitarną i centralnego ogrzewania. Zakres prac obejmował ponadto montaż stolarki drzwiowej, w tym drzwi przeciwpożarowych, a także roboty malarskie i wykonanie nowej instalacjiinstalacji elektrycznej. Odbiór robót nastąpił w dniu 30 sierpnia. Na przystosowanie pomieszczeń Gmina przeznaczyła 95 tys. złotych.

Sprawdź również

posadzki
Odnowienie miejsc kultu religijnego na terenie Krynicy-Zdroju
gminnego
Informacja o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Krynicy-Zdroju na lata 2016-2023
instalacji
Ruszyła przebudowa budynku Starego Ośrodka Zdrowia przy ul. Kraszewskiego 49 w Krynicy-Zdroju
panele
Wymiar ma znaczenie