Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Gminnego Przedszkola w Tyliczu

W dniach od 2 do 30 sierpnia bieżącego roku trwały intensywne prace związane z adaptacją pomieszczeń szkolnychszkolnych na potrzeby Gminnego Przedszkola w Tyliczu. Do przetargu na wykonanie robót przystąpiło trzech oferentów. Wygrała firma Pana Dominika Sorotowicza z Krynicy. W ramach inwestycjiinwestycji wykonano m.in. roboty rozbiórkowe, położono posadzkiposadzki gresowe oraz panele podłogowe. Powstały też nowe łazienki wraz z kanalizacjąkanalizacją sanitarną i centralnego ogrzewania. Zakres prac obejmował ponadto montaż stolarki drzwiowej, w tym drzwi przeciwpożarowych, a także roboty malarskie i wykonanie nowej instalacji elektrycznej. Odbiór robót nastąpił w dniu 30 sierpnia. Na przystosowanie pomieszczeń Gmina przeznaczyła 95 tys. złotych.

Sprawdź również

inwestycji
Inwestycje w Krynicy-Zdroju
szkolnych
Największy wróg młodych zębów – próchnica!
kanalizacją
Wykonanie nawierzchni miejsc postojowych przy drodze gminnej ‐ ul. Źródlana w Krynicy‐ Zdroju, w rejonie bloku nr 18.
posadzki
Odnowienie miejsc kultu religijnego na terenie Krynicy-Zdroju
gminnego
Informacja o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Krynicy-Zdroju na lata 2016-2023