Zakończył się kolejny etap realizacji budżetu obywatelskiego Krynicy-Zdroju na rok 2017, który polegał na weryfikacji złożonych przez mieszkańcówmieszkańców propozycji zadań publicznych. Do I edycji budżetu obywatelskiego Krynicy-Zdroju mieszkańcy zgłosili 20 wniosków. Po ich weryfikacji do głosowania zakwalifikowano 15 projektów. 4 z nich nie były zgodne z Regulaminem budżetu obywatelskiego, a 1 wniosek został wycofany.

Przedstawiamy Państwu listę projektów, na które mogą Państwo oddawać swoje głosy:

Projekt nr 1 Krynica info Zakup i montaż 8 jednakowych zamykanych tablic informacyjnych, w których umieszczane będą informacje urzędowe. Lokalizacja: krynickie osiedla - Tysiąclecia, Czarny Potok, Źródlana, Krynica Centrum, Krynica Dolna, Piłsudskiego, Pułaskiego, Deptak. Szacunkowy koszt realizacji po weryfikacji zespołu weryfikującego: 39 202,60 zł.

Projekt nr 2 Monitoring osiedla Źródlana, II etap Montaż 5 kamer, w tym wymiana istniejącej kamery na latarni L7 (koło garaży w stronę boiska). Zakup kamer obrotowych wraz ze wszystkimi urządzeniami i osprzętem i zamontowanie ich na oświetleniu ulicznym, które także musi być zmodernizowane. Lokalizacja: oś. Źródlana. Szacunkowy koszt realizacji po weryfikacji zespołu weryfikującego: 22 025,00 zł

Projekt nr 3 Summer Engish Camp - obóz języka angielskiego dla dzieci i młodzieży z Krynicy-Zdroju Obóz językowy Summer English Camp w PiwnicznejZdroju dla 60 dzieci i młodzieży w wieku 11-16 lat z Krynicy-Zdroju. Warsztaty językowe podczas obozu prowadzone będą przez 9 amerykańskich nauczycieli i stażystów. Obok warsztatów uczestnicy obozu wezmą udział w zorganizowanych wycieczkach i atrakcjach. Lokalizacja: Krynica-Zdrój, Piwniczna-Zdrój. Szacunkowy koszt realizacji po weryfikacji zespołu weryfikującego: 53 570,00 zł.

Projekt nr 4 Projekt budowy street workout i cross fit park Projekt zakłada budowę stacji przyrządów do street workout'u - aktywności fizycznej polegającej na wykorzystaniu elementów zabudowy miejskiej do wykonywania ćwiczeń opartych głównie o kalistenikę wraz z nawierzchnią, elementami małej architektury oraz oświetleniem. Lokalizacja: Park Słotwiński od strony ul. Jaworowej, nr działki 1101/1. Szacunkowy koszt realizacji po weryfikacji zespołu weryfikującego: 119 000,04 zł.

Projekt nr 5 Ławka multimedialna Jana Kiepury i Marty Eggerth Ławka multimedialna z postaciami Jana Kiepury i Marty Eggerth w centrum krynickiego Deptaka przy fontannie multimedialnej, w ciągu ławek już istniejących na tle Starego Domu Zdrojowego. Postacie siedzące na granitowej ławce będą wykonane w formie odlewu z brązu. Atrakcją będzie możliwość posłuchania piosenki Jana Kiepury po wcześniejszym wrzuceniu monety do zamontowanej w kapeluszu Kiepury pozytywki. Lokalizacja: Deptak przy Fontannie Multimedialnej Szacunkowy koszt realizacji po weryfikacji zespołu weryfikującego: 100 000,00 zł.

Projekt nr 6 Lato z Radiem w Krynicy-Zdroju Realizacja „Lata z Radiem” w Krynicy-Zdroju. „Lato z Radiem” to cykl wakacyjnych imprez odbywających się w kilkunastu miastach Polski, podczas których wystąpią największe gwiazdy polskiej sceny muzycznej, a transmisje z wybranych koncertów pokaże Telewizja Polska i obszernie zrelacjonuje Program Pierwszy Polskiego Radia. Podczas koncertu nie brakuje niespodzianek, w tym zabaw dla dzieci. Lokalizacja: Stadion przy MOSiR lub Deptak. Szacunkowy koszt realizacji po weryfikacji zespołu weryfikującego: 187 500,00 zł.

Projekt nr 7 Wykonanie okrawężnikowania i wykonanie nawierzchni drogi gminnej (boczna ul. Halnej) Wykonanie krawężników. Wykonanie nawierzchni drogi z kostki brukowej, betonu, asfaltu lub materiału pozyskanego z odzysku. Wykonanie kraty burzowej w dolnej części drogi i podłączenie do kanalizacji burzowej. Lokalizacja: ul. Halna, dojazd do działek nr 307, 306, 308. Szacunkowy koszt realizacji po weryfikacji zespołu weryfikującego: 20 000,00 zł.

Projekt nr 8 Senior sprawny intelektualnie i fizycznie, to senior zdrowy i szczęśliwy Celem projektu jest podtrzymanie sprawności intelektualnej i fizycznej seniora poprzez realizację atrakcji dla krynickich seniorów: raz w miesiącu wyjścia do kina dla 25 seniorów; wyjazd do Tarnowa do teatru dla 25 seniorów; wyjazd do źródeł leczniczych Vrbov dla 25 seniorów; wycieczka krajoznawcza dla 30 seniorów do Wrocławia. Lokalizacja: Krynica-Zdrój, Tarnów, Vrbov, Wrocław. Szacunkowy koszt realizacji po weryfikacji zespołu weryfikującego: 29 285,75 zł.

Projekt nr 9 Chodź poćwicz nad potokiem Montaż 8 stanowisk do ćwiczeń ruchowych, wytyczenie alejek i utwardzenie nawierzchni, nasadzenia krzewów i drzew, montaż tablicy informacyjnej, ławek, koszy, montaż stojaka na rowery. Lokalizacja: ul. Słotwińska, działka nr 511; ul. Jaworowa 1101/1 (teren sąsiadujący z działką nr 1102/6) Szacunkowy koszt realizacji po weryfikacji zespołu weryfikującego: 57 800,00 zł.

Projekt nr 10 Przestrzenne logo Krynicy-Zdroju w centrum miasta Zadanie dotyczy wykonania przestrzennego, podświetlonego logo miasta o wymiarach 2x3 m, które będzie zlokalizowane w centrum miasta. Zadanie ma na celu uatrakcyjnić wizerunek miasta. Lokalizacja: skwer przy ul. Piłsudskiego, działka nr 197 Szacunkowy koszt realizacji po weryfikacji zespołu weryfikującego: 100 000,00 zł.

Projekt nr 11 Boisko do piłki plażowej Budowa boiska do piłki plażowej. Lokalizacja: Park Sportowo-Rekreacyjny Czarny Potok. Szacunkowy koszt realizacji po weryfikacji zespołu weryfikującego: 90 000,00 zł.

Projekt nr 12 Remont nawierzchni ul. Ks. Gurgacza w KrynicyZdroju W ramach zadania będzie przygotowana niezbędna dokumentacja oraz wykonany remont polegający na wymianie nawierzchni ul. Ks. Gurgacza w celu poprawy komfortu mieszkańców pobliskiego osiedla Źródlana, a także w przyszłości odwiedzających Bibliotekę Publiczną, Centrum Kultury oraz plac zabaw. Lokalizacja: ul. Ks. Gurgacza od skrzyżowania z ul. Kraszewskiego do kładki pieszej wraz z wjazdem na parking przy Kościele pw. Św. Antoniego. Szacunkowy koszt realizacji po weryfikacji zespołu weryfikującego: 80 000,00 zł.

Projekt nr 13 Dla każdego coś odpowiedniego, czyli strefa sportu, zabawy i rekreacji dla pokoleń Bez względu na wiek czy kondycję fizyczną, każdy kto odwiedzi to miejsce, znajdzie coś odpowiedniego dla siebie. Projekt zakłada utworzenie parku sportu, zabaw i rekreacji, z którego jednocześnie - w jednym miejscubędą mogli skorzystać przedstawiciele każdego pokolenia - seniorzy, osoby dorosłe, młodzież, dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym oraz najmłodsi. Najwięcej atrakcji będzie jednak czekać młodzież i dzieci szkolne, które dzięki atrakcyjnym urządzeniom, których nie ma dotąd w uzdrowisku, polubią aktywność fizyczną. Lokalizacja: Plac zabaw przy ul. Wiejskiej - skwer umiejscowiony w Krynicy Dolnej, wzdłuż rzeki Kryniczanka, na części działki nr 1114/9. Szacunkowy koszt realizacji po weryfikacji zespołu weryfikującego: 98 800,00 zł.

Projekt nr 14 Remont wjazdu do Parku Zdrojowego przeznaczonego dla osób z wózkami dziecięcymi Remont istniejącego wjazdu do zakątka Kraszewskiego w Parku Zdrojowym. Lokalizacja: ul. Ebersa. Szacunkowy koszt realizacji po weryfikacji zespołu weryfikującego: 27 000,00 zł.

Projekt nr 15 Zakup urządzenia AED oraz edukacja z zakresu pierwszej pomocy dla dzieci i młodzieży Zadanie zakłada polepszenie ochrony zdrowia i poczucia bezpieczeństwa poprzez zakup urządzenia AED i szkolenia z zakresu pierwszej pomocy. Szkolenia z pierwszej pomocy w formie zajęć teoretycznych i praktycznych odbędą się w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnej, a także dla chętnych osób dorosłych na terenie Krynicy w celu podniesienia świadomości dzieci i młodzieży oraz nabycia przez nich podstawowych umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Lokalizacja: Kościół Wniebowzięcia NMP, ul. Kościelna 2 Szacunkowy koszt realizacji po weryfikacji zespołu weryfikującego: 16 200,00 zł.

Do 14 października mieszkańcy będą mogli oddać swoje głosy na proponowane do realizacji zadania. W głosowaniu udział mogą wziąć wszyscy zameldowani mieszkańcy Krynicy-Zdroju, którzy ukończyli 16 lat. Każdemu mieszkańcowi przypada jeden głos oddany na dowolny projekt zadania. Mieszkańcy będą mogli głosować za pomocą karty, wrzucając ją do urny we wskazanych punktach do głosowania lub przesłać na adres Urzędu Miejskiego. Głos będzie można oddać również za pośrednictwem strony internetowej: wspoldecydujemy.pl/gmina-krynica-zdroj

Sprawdź również

mieszkańców
KULTURALNY PLAC NIEPODLEGŁOŚCI POLSKIEGO RADIA 24 - Polskie Radio 24 do 15 września w Zakopanem
tysiąclecia
Remont drogi bocznej od ulicy Tysiąclecia
kościół
Golec uOrkiestra śpiewa kolędy w Krynicy
krynicy-zdroju
AKADEMIA GOPR NA 10. TAURON FESTIWALU BIEGOWYM W KRYNICY-ZDROJU