Burmistrz pozyskuje cztery miliony złotych na odbudowę koryta Kryniczanki

Blisko cztery miliony złotych przywiózł z Warszawy burmistrz Dariusz Reśko. Kwota ta – dokładnie 3.984.802,00 zł – stanowi dotację pozyskaną z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie szkód powodziowych z 2010 roku, odbudowę urządzeń zwiększających bezpieczeństwo przeciwpowodziowe oraz wykonanie lokalnych zabezpieczeń brzegów na potoku Kryniczanka. Przypomnieć należy, że już w ubiegłym roku Gmina otrzymała blisko trzystutysięczną dotację, dzięki której MPGK mogło przystąpić do odbudowy uszkodzonych obwałowańobwałowań Kryniczanki w Krynicy Dolnej. Zabezpieczono w ten sposób mieszkańców tamtych terenów przed zalewaniem ich posesji wodą w czasie intensywnych opadów deszczu. Zniszczone i niewyczyszczone koryto rzeki stwarzało bowiem realne niebezpieczeństwo wystąpienia wody z brzegów. Pozyskana tym razem kwota jest trzynastokrotnie większa. Zaplanowane na szeroką skalę prace ruszą niebawem i potrwają do października bieżącego roku. Wykonawca inwestycji wyłoniony zostanie w ramach przetarguprzetargu nieograniczonego. Zdobyte przez burmistrza środki, które nie obciążają gminnego budżetu, pozwolą na odbudowę uszkodzonegouszkodzonego koryta potoku Kryniczanka na odcinku od bloku nr 173 przy ulicy Kraszewskiego w Krynicy Dolnej do kładki pieszej zlokalizowanej w obrębie biurowca MPGK.

Sprawdź również

kraszewskiego
Budżet Obywatelski 2019 – głosujący postawili na rozwój Komunikacji Uzdrowiskowej
przetargu
Remont Wiejskiego Domu Kultury w Tyliczu
obwałowań
Zakończenie odbudowy koryta Kryniczanki
uszkodzonego
Remont koryta Czarnego Potoku w Krynicy-Zdroju