Burmistrz pozyskuje cztery miliony złotych na odbudowę koryta Kryniczanki

Blisko cztery miliony złotych przywiózł z Warszawy burmistrzburmistrz Dariusz Reśko. Kwota ta – dokładnie 3.984.802,00 zł – stanowi dotację pozyskaną z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie szkód powodziowych z 2010 roku, odbudowęodbudowę urządzeń zwiększających bezpieczeństwo przeciwpowodzioweprzeciwpowodziowe oraz wykonanie lokalnych zabezpieczeń brzegów na potoku Kryniczanka. Przypomnieć należy, że już w ubiegłym roku Gmina otrzymała blisko trzystutysięczną dotację, dzięki której MPGK mogło przystąpić do odbudowy uszkodzonych obwałowań Kryniczanki w Krynicy Dolnej. Zabezpieczono w ten sposób mieszkańców tamtych terenów przed zalewaniem ich posesji wodą w czasie intensywnych opadów deszczu. Zniszczone i niewyczyszczone koryto rzeki stwarzało bowiem realne niebezpieczeństwo wystąpienia wody z brzegów. Pozyskana tym razem kwota jest trzynastokrotnie większa. Zaplanowane na szeroką skalę prace ruszą niebawem i potrwają do października bieżącego roku. Wykonawca inwestycji wyłoniony zostanie w ramach przetargu nieograniczonego. Zdobyte przez burmistrza środki, które nie obciążają gminnego budżetu, pozwolą na odbudowę uszkodzonego koryta potoku Kryniczanka na odcinku od bloku nr 173 przy ulicy Kraszewskiego w Krynicy Dolnej do kładki pieszej zlokalizowanej w obrębie biurowca MPGK.

Sprawdź również

gminą
Krynica znów będzie hokejową potęgą - podpisano list intencyjny.
odbudowę
Cece MED Stop Hair Loss i Cece MED Silk przyjaciele twoich włosów zimą
warszawy
Bieg narciarski Tylicz-Krynica
przeciwpowodziowe
Efekty wykonania umocnie Efekty wykonania umocnień koryta Kryniczanki koryta Kryniczanki
burmistrz
Sportowy Koncert Charytatywny w Krynicy-Zdrój