Burmistrz pozyskuje cztery miliony złotych na odbudowę koryta Kryniczanki

Blisko cztery miliony złotych przywiózł z Warszawy burmistrz Dariusz Reśko. Kwota ta – dokładnie 3.984.802,00 zł – stanowi dotację pozyskaną z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie szkód powodziowych z 2010 roku, odbudowę urządzeń zwiększających bezpieczeństwo przeciwpowodziowe oraz wykonanie lokalnych zabezpieczeń brzegów na potoku Kryniczanka. Przypomnieć należy, że już w ubiegłym roku Gmina otrzymała blisko trzystutysięczną dotację, dzięki której MPGK mogło przystąpić do odbudowy uszkodzonych obwałowań Kryniczanki w Krynicy Dolnej. Zabezpieczono w ten sposób mieszkańców tamtych terenówterenów przed zalewaniem ich posesji wodą w czasie intensywnych opadów deszczu. Zniszczone i niewyczyszczone koryto rzekirzeki stwarzało bowiem realne niebezpieczeństwo wystąpienia wodywody z brzegów. Pozyskana tym razem kwota jest trzynastokrotnie większa. Zaplanowane na szeroką skalę prace ruszą niebawem i potrwają do października bieżącego roku. Wykonawca inwestycji wyłoniony zostanie w ramach przetarguprzetargu nieograniczonego. Zdobyte przez burmistrzaburmistrza środki, które nie obciążają gminnego budżetu, pozwolą na odbudowę uszkodzonego koryta potoku Kryniczanka na odcinku od bloku nr 173 przy ulicy Kraszewskiego w Krynicy Dolnej do kładki pieszej zlokalizowanej w obrębie biurowca MPGK.

Sprawdź również

wody
Dzika cera to piękna róża
przetargu
Remont Wiejskiego Domu Kultury w Tyliczu
burmistrza
Pan Wojciech Król odpowiada na zarzuty Burmistrza Piotra Ryby
rzeki
Budżet obywatelski Krynicy-Zdroju na rok 2017 Głosowanie do 14 października!
terenów
Ruszył projekt KURORT KRYNICA – Kompleksowy program rewitalizacji uzdrowiska Krynicy-Zdroju