Czyste powietrze się opłaca — w gminie wymienią stare piece na nowe ekologiczne

Sezon grzewczy i nadchodząca zima podkreślają problemy wynikające z ogrzewania domów przy pomocy przestarzałych i nieefektywnych pieców węglowych. Ich eksploatacja jest kosztowna, a powstający smog szkodzi zdrowiu ludzi i środowisku.

Tak być nie musi – już wkrótce właściciele domów jedno- i wielorodzinnych będą mogli skorzystać z dotacji na wymianę starych pieców na nowoczesne, wysokosprawne i zaawansowane technologicznie urządzenia spalające gaz, biomasę lub węgiel, a nawet zasilane energią odnawialną. Dzięki środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, mieszkańcymieszkańcy gminy Krynica-Zdrój będą mogli otrzymać refundację kosztów zakupu nowego pieca w wysokości 350 zł za każdy kilowat mocy (maksymalnie do 8000 zł). Można będzie ponadto otrzymać 80 zł za każdy metr kwadratowy ogrzewanej powierzchni na niezbędną modernizację instalacji ogrzewania i ciepłej wody w budynkach (do 6000 zł przy zastosowaniu pieca spalającego gaz i do 1000 zł w przypadku montażu nowoczesnego pieca węglowego).

W przypadku wzięcia udziału w programie, mieszkaniec będzie mógł sam podjąć decyzję, na jakie urządzenie zamierza wymienić swój stary piec węglowy. Przy wyborze pieca na paliwo stałe należy upewnić się że, będzie on spełniał wymagania klasy 5 w zakresie emisji zanieczyszczeń oraz wymagania rozporządzeń do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21.10.2009 r.

Lista pieców spełniających te wymagania znajduje się na oficjalnym portalu prowadzonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego http://powietrze.malopolska.pl/kotly/

Osoby zainteresowane mogą już teraz zgłaszać się do udziału w programie poprzez wypełnienie wstępnej ankiety zamieszczonej na stronie www.krynicazdroj.pl w zakładce Środowisko — Ochrona powietrza, w terminie do dnia 16 stycznia 2017 r.

Zebrane informacje posłużą wstępnemu oszacowaniu liczby uczestników projektu. Szczegółowe informacje oraz pomoc w wypełnieniu ankiety można uzyskać pod numerem telefonu 18 472 55 46 lub w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju (pok. 43).

Należy pamiętać, że przed dokonaniem wymiany ogrzewania konieczne będzie zawarcie umowy z Urzędem Miejskim w Krynicy-Zdroju.

Sprawdź również

małopolskiego
Sportowy Koncert Charytatywny w Krynicy-Zdrój
mieszkańcy
Budżet Obywatelski 2019 – głosujący postawili na rozwój Komunikacji Uzdrowiskowej
województwa
Sportowy Koncert Charytatywny w Krynicy-Zdrój