Drugie z rzędu zwycięstwo Krynicy w Rankingu Gmin Małopolski

W połowie września poznaliśmy wyniki trzeciej edycji Rankingu Gmin Małopolski. Wiadomo już, że KrynicaZdrój zdołała utrzymać pozycję lidera samorządowej ekstraklasy, zdobytą w zeszłym roku. Zajęcie pierwszego miejsca jest osiągnięciem, którego nie sposób przecenić, zważywszy że o to prestiżowe wyróżnienie konkurowało łącznie 179 gmin z terenu Małopolski. Celem rankingu jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społecznogospodarczego w Małopolsce. Organizują go instytucje, którym nie sposób zarzucić stronniczości (Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie we współpracy z Urzędem Statystycznym w Krakowie). Pod uwagę brane są następujące wskaźniki: 1) dochody własne na jednego mieszkańca; 2) wydatki majątkowe inwestycyjne na jednego mieszkańca; 3) wydatki na administrację publiczną na jednego mieszkańca; 4) wydatki majątkowe inwestycyjne na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska na jednego mieszkańca; 5) środki europejskie na jednego mieszkańca; 6) ilość podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w rejestrze REGON na tysiąc mieszkańcówmieszkańców; 7) udział ludności w wieku produkcyjnym w ludności ogółem; 8) saldo migracji na jeden tysiąc mieszkańców; 9) liczba czytelników bibliotek publicznych na tysiąc mieszkańców; 10) ilość udzielonych noclegów na jeden tysiąc mieszkańców; 11) wyniki sprawdzianów szóstoklasistów oraz testów gimnazjalistów – liczba punktów na jednego zdającego. Warto podkreślić, że gmina Krynica-Zdrój może się m. in. poszczycić największą liczbą udzielonych noclegów – blisko 55 tys. noclegów na tysiąc mieszkańców. Przewyższamy pod tym względem nawet taką turystyczną potęgę, jaką jest Zakopane.

Sprawdź również

samorządu
Konsultacje społeczne
krakowie
Zakup samochodu przystosowanego do transportu osób niepełnosprawnych
mieszkańców
KULTURALNY PLAC NIEPODLEGŁOŚCI POLSKIEGO RADIA 24 - Polskie Radio 24 do 15 września w Zakopanem
instytut
Ranking Gmin Małopolski 2013 - Krynica niezmiennie najlepsza w regionie