Generalny remont ulic Biskupa Tylickiego i Bocznej w Tyliczu

Po zakończeniu budowy placu zabaw wraz z parkiem rekreacyjno-sportowym, Gmina realizuje kolejną ważną inwestycję na terenie Tylicza. Pod koniec ubiegłego roku Burmistrz podjął decyzję o przystąpieniu do przebudowyprzebudowy ulicy Biskupa Tylickiego wraz z budową oświetlenia ulicznego, kanalizacji opadowej oraz o przeprowadzeniu remontu nawierzchni ulicy Bocznej. Wartość prac wynosi ponad dwa miliony trzysta tysięcy złotych, z czego prawie jeden milion złotych stanowi pozyskana przez Gminę dotacja z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Prace potrwają do października bieżącego roku i obejmować będą między innymi: mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, wykonanie nawierzchni chodnikachodnika z kostki brukowej betonowej, ułożenie krawężników betonowych, wykonanie kanalizacji deszczowej oraz montaż słupówsłupów oświetlenia ulicznego.

Sprawdź również

słupów
Nowa nawierzchnia i oświetlenie ulicy Halnej
chodnika
Ruszyła przebudowa budynku Starego Ośrodka Zdrowia przy ul. Kraszewskiego 49 w Krynicy-Zdroju
tylicz
650-lecie Tylicza
burmistrz
Sportowy Koncert Charytatywny w Krynicy-Zdrój
przebudowy
Wiosenne inwestycje drogowe w mieście i w sołectwach