Generalny remont ulic Biskupa Tylickiego i Bocznej w Tyliczu

Po zakończeniu budowy placu zabaw wraz z parkiem rekreacyjno-sportowymrekreacyjno-sportowym, Gmina realizuje kolejną ważną inwestycję na terenie Tylicza. Pod koniec ubiegłego roku Burmistrz podjął decyzję o przystąpieniu do przebudowy ulicy Biskupa Tylickiego wraz z budową oświetlenia ulicznego, kanalizacjikanalizacji opadowej oraz o przeprowadzeniu remontu nawierzchni ulicy Bocznej. Wartość prac wynosi ponad dwa miliony trzysta tysięcy złotych, z czego prawie jeden milion złotych stanowi pozyskana przez Gminę dotacja z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Prace potrwają do października bieżącego roku i obejmować będą między innymi: mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej, ułożenie krawężników betonowych, wykonanie kanalizacji deszczowej oraz montażmontaż słupów oświetlenia ulicznego.

Sprawdź również

kanalizacji
Starania burmistrza zakończone sukcesem — 13 milionów na rozbudowę ulic Zdrojowej i Kraszewskiego
biskupa
Zakończenie remontu ulic Biskupa Tylickiego i Bocznej w Tyliczu
rekreacyjno-sportowym
Sportowy Koncert Charytatywny w Krynicy-Zdrój
gminą
Krynica znów będzie hokejową potęgą - podpisano list intencyjny.
montaż
Nowe boisko w Czyrnej – jeszcze w tym roku