Generalny remont ulic Biskupa Tylickiego i Bocznej w Tyliczu

Po zakończeniu budowy placu zabaw wraz z parkiem rekreacyjno-sportowym, Gmina realizuje kolejną ważną inwestycję na terenie Tylicza. Pod koniec ubiegłego roku Burmistrz podjął decyzję o przystąpieniu do przebudowy ulicyulicy Biskupa Tylickiego wraz z budową oświetlenia ulicznego, kanalizacji opadowej oraz o przeprowadzeniu remontu nawierzchni ulicy Bocznej. Wartość prac wynosi ponad dwa miliony trzysta tysięcy złotych, z czego prawie jeden milion złotych stanowi pozyskana przez Gminę dotacja z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Prace potrwają do października bieżącego roku i obejmować będą między innymi: mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej, ułożenie krawężników betonowych, wykonanie kanalizacji deszczowej oraz montaż słupówsłupów oświetlenia ulicznego.

Sprawdź również

tylickiego
Zakończenie remontu ulic Biskupa Tylickiego i Bocznej w Tyliczu
tylicz
650-lecie Tylicza
dróg
Budowa trasy rowerowej ruszyła z rozmachem
słupów
Nowa nawierzchnia i oświetlenie ulicy Halnej
ulicy
Ruszyła III edycja Budżetu Obywatelskiego Krynicy-Zdroju