II Kwesta - Ratujmy Krynickie Nekropolie
fot. Barbara Bałuc Piotr Basałyga

1 listopada na krynickichkrynickich cmentarzach komunalnych odbyła się II Kwesta "Ratujmy Krynickie Nekropolie". Wolontariusze z różnych krynickich stowarzyszeń rozdawali darczyńcom kartki-cegiełki (widnieją na nich fotografie odrestaurowanych nagrobków). W ubiegłym roku dzięki dobroczynności kryniczan i gości zebranych zostało 3.443,49 zł. Pieniądze te przeznaczono na renowację zabytkowych nagrobków na cmentarzucmentarzu komunalnym przy ul. Kraszewskiego - Attilka i Wandusi Kaczyńskiej. Datki z II Kwesty umożliwią renowację kolejnych nagrobków, m.in. nagrobka dawnego burmistrza Krynicy-Zdroju Ksawerego Górskiego.

Sprawdź również

krynickich
Najważniejszy jest dialog
cmentarzu
Półwiecze naukowego związku Prof. dr hab. inż. Władysława DULIŃSKIEGO z Krynicą