Inauguracja działalności Krynickiego Uniwersytetu Otwartego - Uniwersytetu Trzeciego Wieku

24 października miało miejsce wyjątkowe wydarzenie w historii naszego miasta. W tym dniu w Sali Balowej Starego Domu Zdrojowego odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2012/2013 w ramach Krynickiego Uniwersytetu Otwartego – Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Urzeczywistnił się w ten sposób plan stworzenia w Krynicy-Zdroju instytucji, która w sposób systematyczny i zorganizowany wspierać będzie aktywizację seniorów. Podkreślić należy, że już od dłuższego czasu dużym zainteresowaniem cieszyły się spotkania i wykłady otwarte, organizowane dla osób, które po zakończeniu swojej aktywności zawodowej pragną pozostawać czynne w różnorakich dziedzinach życia. Nowo powstały Uniwersytet zapewni tym osobom możliwość ciągłego poszerzania wiedzy, poznawania nowych ludzi, wymiany poglądów i doświadczeń, a także dbania o kondycję fizyczną. Finansowanie działalności Uczelni, w początkowym okresie jej funkcjonowania, zapewnią środki pozyskane w ramach projektu pod nazwą: „Uniwersytet Trzeciego Wieku w Krynicy-Zdroju. PROLOG”. Zrealizowały go z powodzeniem Polski Klub Ekologiczny – Koło w Krynicy-Zdroju oraz Urząd Miejski poprzez swoją jednostkę organizacyjną – Centrum Kultury w KrynicyZdroju. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013 realizowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Ogólna wartość projektu to 77.220 zł, z czego dotacja wynosi 69.376 zł. Siedzibą Uczelni jest Centrum Kultury w Krynicy-Zdroju. Jej działalność koordynuje Pani mgr Alicja Hajduk. Uroczystego otwarcia Uniwersytetu dokonali burmistrz Dariusz Reśko oraz prorektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie prof. Jerzy Waligóra. Wypełniona po brzegi Sala Balowa Starego Domu Zdrojowego świadczy o ogromnym zainteresowaniu tym przedsięwzięciem, nie tylko wśród seniorów.

Sprawdź również

centrum
Pan Wojciech Król odpowiada na zarzuty Burmistrza Piotra Ryby
dariusz
Żywienia osób starszych
miejski
Amerykańskie wakacje dla młodzieży po raz drugi w Krynicy-Zdroju
reśko
Ogrody Żywiołów dofinansowane kwotą 3,5 mln zł!