Inauguracja działalności Krynickiego Uniwersytetu Otwartego - Uniwersytetu Trzeciego Wieku

24 października miało miejsce wyjątkowe wydarzenie w historii naszego miasta. W tym dniu w Sali Balowej Starego Domu Zdrojowego odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2012/2013 w ramach Krynickiego Uniwersytetu Otwartego – Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Urzeczywistnił się w ten sposób plan stworzenia w Krynicy-Zdroju instytucji, która w sposób systematyczny i zorganizowany wspierać będzie aktywizację seniorów. Podkreślić należy, że już od dłuższego czasu dużym zainteresowaniem cieszyły się spotkania i wykłady otwarte, organizowane dla osób, które po zakończeniu swojej aktywności zawodowej pragną pozostawać czynne w różnorakich dziedzinach życia. Nowo powstały Uniwersytet zapewni tym osobom możliwość ciągłego poszerzania wiedzy, poznawania nowych ludzi, wymiany poglądów i doświadczeń, a także dbania o kondycję fizyczną. Finansowanie działalności Uczelni, w początkowym okresie jej funkcjonowania, zapewnią środki pozyskane w ramach projektu pod nazwą: „Uniwersytet Trzeciego Wieku w Krynicy-Zdroju. PROLOG”. Zrealizowały go z powodzeniem Polski Klub Ekologiczny – Koło w Krynicy-Zdroju oraz Urząd Miejski poprzez swoją jednostkę organizacyjną – Centrum Kultury w KrynicyZdroju. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013 realizowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Ogólna wartość projektu to 77.220 zł, z czego dotacja wynosi 69.376 zł. Siedzibą Uczelni jest Centrum Kultury w Krynicy-Zdroju. Jej działalność koordynuje Pani mgr Alicja Hajduk. Uroczystego otwarcia Uniwersytetu dokonali burmistrz Dariusz Reśko oraz prorektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie prof. Jerzy Waligóra. Wypełniona po brzegi Sala Balowa Starego Domu Zdrojowego świadczy o ogromnym zainteresowaniu tym przedsięwzięciem, nie tylko wśród seniorów.

Sprawdź również

kultury
Konferencja prasowa otwierająca 53 Festiwal im. Jana Kiepury
zdrojowego
Półwiecze naukowego związku Prof. dr hab. inż. Władysława DULIŃSKIEGO z Krynicą
krakowie
Zakup samochodu przystosowanego do transportu osób niepełnosprawnych
uniwersytetu
Krynica w partnerstwie ze Szwajcarią
centrum
Konferencja prasowa otwierająca 53 Festiwal im. Jana Kiepury