Trwa dobra passa krynickiego samorządu w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych na remont infrastruktury drogowej. Po kilku miesiącach starań zapadła decyzja o przyznaniu Gminie dotacji w wys. 1 miliona 250 tys. zł na remont ulicy Słonecznej w Krynicy-Zdroju. W dniu 19 lutego na ręce Burmistrza wpłynęła promesa z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, zapewniająca finansowanie zadania ze środków przeznaczonych na usuwanie skutków klęskklęsk żywiołowychżywiołowych. Prace na ulicy Słonecznej ruszą niebawem i potrwają około 30 dni. Obejmować będą wymianę nawierzchni ulicy oraz chodnika na odcinku o długości blisko 500 metrów. Wykonany też zostanie kapitalny remont kanalizacji opadowej. Inwestycja zrealizowana

Sprawdź również

słonecznej
Gmina dofinansowuje instalację kolektorów słonecznych
gminie
Aquapark coraz bliżej, szczegóły projektu
klęsk
Remont ulicy Krótkiej
żywiołowych
Remont ulicy Krótkiej