Kolejny krok w stronę krynickiego Aquaparku

Na początku lipca burmistrz Dariusz Reśko uczynił kolejny krok na drodze do budowy kompleksu rekreacji wodnejwodnej w uzdrowisku. Inwestycja ta wymaga starannego zaplanowania, ponieważ w założeniu jej realizacja przebiegać będzie w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. W tym celu w dniu 1 lipca została podpisana umowa z Kancelarią Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz z Warszawy, obejmująca świadczenie usług doradczych w zakresie opracowania analizy prawno finansowej i modelu projektu pod nazwą „Budowa Aquaparku w Krynicy-Zdroju”. Podpisanie umowy poprzedziły działania Burmistrza mające na celu wybór najlepszej lokalizacji dla tego rodzaju obiektu. Kolejnym krokiem było stworzenie odpowiednich warunków dla realizacji przedsięwzięcia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Ten etap przygotowań został już zakończony z pomyślnym skutkiem. Po rozważeniu wszystkich możliwych opcji zdecydowano, że krynicki Aquapark powstanie na miejscu obecnego boiska piłkarskiego obok stadionu hokejowego. Optymalnym rozwiązaniem, do którego zmierza Burmistrz jest stworzenie takiego modelu partnerstwa, w którym Gmina Krynica-Zdrój wniesie swój wkład w powstanie infrastruktury Aquaparku wyłącznie w postaci gruntu. Zainteresowanych taką formą współdziałania jest obecnie kilka dużych podmiotów gospodarczych dysponujących odpowiednim potencjałem finansowym. Powstają już pierwsze wizualizacje. Po wyborze partnera gwarantującego realizację inwestycji w zaplanowanym terminie zostaną podjęte kroki w celu uzyskania pozwolenia na budowębudowę.

Sprawdź również

aquaparku
Budowa trasy rowerowej VeloKrynica na finiszu
aquapark
Ciepło i chłód dla Aquaparku już mamy
budowę
Aquapark coraz bliżej, szczegóły projektu
wodnej
Aquapark coraz bliżej, szczegóły projektu
gospodarczego
Krynica w partnerstwie ze Szwajcarią