Zakończenie drugiego etapu odnowy krynickiego cmentarza komunalnego

Zgodnie z zapowiedzią burmistrzaburmistrza Dariusza Reśki, w okresie letnim gmina zrealizowała kolejny etap renowacji krynickiego cmentarza komunalnego. Zadanie podzielone zostało na dwie części. W ramach pierwszej zmodernizowano kaplicę cmentarną i wykonano monitoringmonitoring cmentarza. Zakres prac obejmował wykonanie pomieszczenia na chłodnię, wykonanie toalet, remont pomieszczeń administracyjnych, pomalowanie kaplicy wewnątrz i na zewnątrz oraz zainstalowanie urządzeń monitoringu. Inwestycję zakończono 30 czerwca br. Całkowity koszt wyniósł 43 tys. złotych. W okresie od 3 lipca do końca sierpnia br. trwały prace związane z wykonaniem cmentarnych alejekalejek. W ich ramach położono nowe chodniki z kostki granitowej, których łączna powierzchnia wyniosła blisko 700 m2. Gmina wydatkowała na ten cel blisko 100 tys. złotych.

Sprawdź również

alejek
Wielki strumień pieniędzy z Unii Europejskiej — 22 mln na realizację inwestycji w centrum Krynicy-Zdroju
burmistrza
Pan Wojciech Król odpowiada na zarzuty Burmistrza Piotra Ryby
monitoring
Budżet obywatelski Krynicy-Zdroju na rok 2017 Głosowanie do 14 października!