Krynica na 3 miejscu w Rankingu Oceny Aktywności Gmin Subregionu Sądeckiego

W dniu 25 czerwca 2016r. w Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu odbyła się uroczysta gala podsumowująca tegoroczną edycję rankingu Oceny Aktywności Gmin Subregionu Sądeckiego. Ranking obejmuje 39 gmin z terenu powiatu gorlickiego, limanowskiego i nowosądeckiego oraz miasto Nowy Sącz.

Zespół ekspertów Instytutu Ekonomicznego z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu poddał analizie łącznie 24 obszary działalności każdej z gmin. Oceny dokonano na podstawie danych Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie.

Eksperci z PWSZ wyznaczyli 5 głównych kategorii, które były podstawą do stworzenia listy rankingowej i wyłonienia lidera:

  1. Generowanie dochodów,
  2. Pozainwestycyjnainwestycyjna działalnośćdziałalność gospodarczagospodarcza,
  3. Aktywność inwestycyjna gminy,
  4. Efekty polityki społecznej,
  5. Dynamika rozwoju.

Po zsumowaniu wyników cząstkowych okazało się, że w ósmej edycji „Oceny Aktywności Gmin Subregionu Sądeckiego” Krynica-Zdrój uplasowała się na trzecim miejscu.

Poza główną kategorią burmistrz Dariusz Reśko odebrał nagrody za drugie miejsca w kategoriach: „pozainwestycyjna działalność gospodarcza", „efekty polityki społecznej” oraz „dynamika rozwoju”.

Sprawdź również

inwestycyjna
Gmina Krynica-Zdrój doceniona za dynamiczny rozwój w ostatnich czterech latach
działalność
Obchody 70-lecie istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Bereście
gospodarcza
Informacja o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Krynicy-Zdroju na lata 2016-2023
krynica-zdrój
Babcie i dziadkowie