Łatwiejszy przejazd przez Krynicę – już wkrótce

Dobiegają końca przygotowania do zmiany układu komunikacyjnego Krynicy. Będzie ona polegać na wybudowaniu dwóch nowych rond na skrzyżowaniach: przy Kościele Zdrojowym i przy Szpitalu. Jak podkreśla burmistrz Dariusz Reśko, planowana inwestycja wpłynie w sposób istotny na usprawnienie ruchu w centrum uzdrowiska.

Przygotowania do przebudowy najważniejszych krynickichkrynickich skrzyżowań są bardzo zaawansowane. Burmistrz Reśko uzgodnił już koncepcję oraz program funkcjonalnoużytkowy całego przedsięwzięcia z gospodarzem drogi, którym jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. W chwili obecnej inwestor finalizuje procedurę uzyskania pozwolenia na budowębudowę. Po spełnieniu wszystkich wymogów formalnych ruszą prace w terenie. Projekt uwzględnia oczekiwania mieszkańców w zakresie poprawypoprawy warunków ruchu i bezpieczeństwa na wskazanych odcinkach drogi wojewódzkiej biegnącej przez środek uzdrowiska. Jak wszyscy wiemy, problemy związane z ograniczeniem przejezdności głównych ulic Krynicy nasilają się zwłaszcza w okresach natężenia ruchu turystycznego (sezon zimowy i letniletni). Tymczasem ronda, szczególnie małe, znajdują coraz większe uznanie wśród polskich projektantów, co wynika przede wszystkim z ich zalet. Formę tę przyjmują zarówno nowo budowane skrzyżowania, jak i przebudowywane, już istniejące inne typy skrzyżowań. Do głównych zalet rond specjaliści zaliczają: bezpieczeństwo, wysoką przepustowość, geometrycznie wymuszoną redukcję prędkości podczas przejazdu przez rondo oraz możliwość łatwego i bezpiecznego zawracania.

Sprawdź również

krynickich
Najważniejszy jest dialog
dariusz
53 Festiwal im. Jana Kiepury. SPOTKANIE Z GWIAZDĄ – STANISŁAW JANICKI
budowę
Aquapark coraz bliżej, szczegóły projektu
letni
Burmistrz Dariusz Reśko pozyskał blisko ćwierć miliona zł na 50. Festiwal im. Jana Kiepury!
poprawy
Strefa sportu, zabawy i rekreacji przy ulicy Wiejskiej