Łatwiejszy przejazd przez Krynicę – już wkrótce

Dobiegają końca przygotowania do zmiany układu komunikacyjnego Krynicy. Będzie ona polegać na wybudowaniu dwóch nowych rond na skrzyżowaniach: przy Kościele Zdrojowym i przy Szpitalu. Jak podkreśla burmistrz Dariusz Reśko, planowana inwestycja wpłynie w sposób istotny na usprawnienie ruchu w centrum uzdrowiska.

Przygotowania do przebudowy najważniejszych krynickich skrzyżowań są bardzo zaawansowane. Burmistrz Reśko uzgodnił już koncepcję oraz program funkcjonalnoużytkowy całego przedsięwzięcia z gospodarzem drogi, którym jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. W chwili obecnej inwestorinwestor finalizuje procedurę uzyskania pozwolenia na budowę. Po spełnieniu wszystkich wymogów formalnych ruszą prace w terenie. Projekt uwzględnia oczekiwania mieszkańców w zakresie poprawypoprawy warunków ruchu i bezpieczeństwa na wskazanych odcinkach drogi wojewódzkiejwojewódzkiej biegnącej przez środek uzdrowiska. Jak wszyscy wiemy, problemy związane z ograniczeniem przejezdności głównych ulic Krynicy nasilają się zwłaszcza w okresach natężenia ruchu turystycznego (sezon zimowy i letni). Tymczasem ronda, szczególnie małe, znajdują coraz większe uznanie wśród polskich projektantów, co wynika przede wszystkim z ich zalet. Formę tę przyjmują zarówno nowo budowane skrzyżowania, jak i przebudowywane, już istniejące inne typy skrzyżowań. Do głównych zalet rond specjaliści zaliczają: bezpieczeństwo, wysoką przepustowość, geometrycznie wymuszoną redukcję prędkości podczas przejazdu przez rondo oraz możliwość łatwego i bezpiecznego zawracania.

Sprawdź również

zdrojowym
Podsumowanie 52. Festiwalu im. Jana Kiepury w Krynicy-Zdroju
poprawy
Strefa sportu, zabawy i rekreacji przy ulicy Wiejskiej
inwestor
Przygotowania do budowy Krynickiego Aquaparku na ukończeniu
wojewódzkiej
Ocena Gospodarki Budżetowej w latach 2002-2010