Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Operacja pn. „Poprawa jakości życia mieszkańcówmieszkańców wsi Piorunka poprzez doposażenie i dostosowanie Wiejskiego Domu Kultury” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” - mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Celem operacji jest rozwijanie aktywności społeczności lokalnej poprze modernizację i doposażenie Wiejskiego Domu Kultury . Operacja polegała na przystosowaniu pomieszczeń porządkowych, przebudowie instalacji CO wraz z montażem grzejników oraz zakupie wyposażenia Wiejskiego Domu Kultury w Piorunce na potrzeby organizacji spotkań miejscowej ludnościludności.

Sprawdź również

ludności
Gmina Krynica-Zdrój liderem w pozyskiwaniu funduszy europejskich
europejskiej
53 Festiwal im. Jana Kiepury. SPOTKANIE Z GWIAZDĄ – STANISŁAW JANICKI
mieszkańców
KULTURALNY PLAC NIEPODLEGŁOŚCI POLSKIEGO RADIA 24 - Polskie Radio 24 do 15 września w Zakopanem