W mijającym roku mieszkańcy Krynicy-Zdroju mieli po raz pierwszy możliwość decydowania o przeznaczeniu puli pieniędzy z budżetu Gminy na realizację określonych zadań.

Przypominamy, że głosowanie w ramach budżetu obywatelskiego trwało w dniach od 30 września do 14 października br., a w terminie od 14 do 20 października trwała weryfikacja złożonych przez mieszkańców głosów. W głosowaniu udział mogli wziąć wszyscy zameldowani mieszkańcy Krynicy-Zdroju, którzy ukończyli 16 lat. Każdemu mieszkańcowi przypadał jeden głos oddany na dowolny projekt zadania spośród 15 poddanych pod głosowanie. Większość projektów dotyczyła budowy lub remontu miejskiej infrastruktury, ale pojawiły się także pomysły o charakterze „miękkim”, które stanowią propozycje uatrakcyjnienia czasu wolnego lokalnej społeczności. Mieszkańcy mogli głosować za pomocą karty do głosowania wrzucając ją do urny we wskazanych punktach lub przesyłając na adres Urzędu Miejskiego. Głos można było oddać również za pośrednictwem strony internetowej: wspoldecydujemy.pl/gminakrynica-zdroj.

21 października w Urzędzie Miejskim w KrynicyZdroju zebrał się Zespół ds. budżetu obywatelskiego, który opracował protokół z głosowania i zatwierdził jego wyniki.

W głosowaniu oddano 2287 głosów, z czego 2162 głosów ważnych. W wyniku głosowania największą liczbę głosów ważnych uzyskały:

Łącznie na kwotę 178 800,00 zł. Zadania te zostaną zrealizowane w 2017 r.

Pozostała kwota środków finansowych przechodzi na kolejną edycję budżetu obywatelskiego, która już została zapowiedziana przez Burmistrza Krynicy-Zdroju Dariusza Reśko.

Kolejnym etapem realizacji budżetu obywatelskiego będzie ewaluacja procesu, której dokona Zespół ds. budżetu obywatelskiego. Wyniki ewaluacji wraz z raportem z wdrażania budżetu obywatelskiego w Krynicy-Zdroju poznamy pod koniec 2017 r.

Sprawdź również

krynicy-zdroju
AKADEMIA GOPR NA 10. TAURON FESTIWALU BIEGOWYM W KRYNICY-ZDROJU
sportu
Sportowy Koncert Charytatywny w Krynicy-Zdrój
krynicyzdroju
Wiosenne inwestycje drogowe w mieście i w sołectwach
nawierzchni
Nowe boisko dla dzieci w Mochnaczce Niżnej
strefa
Ruszyła III edycja Budżetu Obywatelskiego Krynicy-Zdroju