Widoczne są już pierwsze efekty zmian w Zarządzie MPGK Sp. z o. o. w Zarządzie MPGK Sp. z o. o. w Zarządzie MPGK Sp. z o. o. w Krynicy Krynicy Krynicy-Zdroju.

Wynik finansowy za okres pierwszych 7 miesięcy bieżącego roku zamyka się stratą w wys. ok. 12 tys. zł (uwzględniając kilka otwartych i nierozliczonych zadań), przy stracie w wys. ponad 120 tys. zł w analogicznym okresie roku ubiegłego.
 
W celu dostosowania do warunków rynkowych dokonano reorganizacji struktury Przedsiębiorstwa. MPGK podejmuje się w coraz większym zakresie realizacji prac remontowo-budowlanych zlecanych do tej pory podmiotom zewnętrznym. Uruchomiono też drugą zmianę pracy na warsztatach samochodowych w Powroźniku. Zmianie uległ skład Rady Nadzorczej oraz Rady Pracowniczej. 
 
We współpracy z Gminą poszukuje się nowychnowych możliwości oferowania usług, w celu poprawy sytuacji ekonomicznej Przedsiębiorstwa, bez konieczności dokonywania redukcji miejsc pracy. W pierwszym okresie podjęte działania wymagały zawarcia porozumienia o zawieszeniu stosowania w części przepisów Regulaminu wynagradzania obowiązującego w MPGK, jednak większość pracowników zdaje sobie sprawę z tego, że w warunkach rosnącej konkurencji na rynku, jedynie radykalna poprawa jakości zarządzania Firmą jest w stanie uchronić ją przed likwidacją, a w dłuższej perspektywie poprawić warunki pracy i płacy. Nie jest bowiem dla nikogo tajemnicą, że przez szereg minionych lat konsekwentnie unikano przeprowadzania gruntownej reformy Przedsiębiorstwa, przez co nie zdołało się ono odpowiednio przystosować do zmieniających się realiów gospodarczych. Taka sytuacja nie może jednak trwać w nieskończoność, ponieważ większość usług świadczonych przez MPGK w chwili obecnej z powodzeniem oferuje na wolnym rynku wiele firm prywatnych. 

Rachunek Zysków i Strat za okres obrachunkowy od 01.01.2010 do 31.12.2010r. wykazuje stratę netto w wysokości -915 916,33 zł. 

W tym kwota 799 804,74 zł. obciążająca wynik finansowy, powstała w wyniku jednorazowej amortyzacji środka trwałego wysypisko ,,Uroczysko Głębokie”. 

Sprawdź również

powroźniku
Budowa trasy rowerowej VeloKrynica na finiszu
przedsiębiorstwa
Lęk pracowników
krynicy
AKADEMIA GOPR NA 10. TAURON FESTIWALU BIEGOWYM W KRYNICY-ZDROJU
nowych
Cece MED Stop Hair Loss i Cece MED Silk przyjaciele twoich włosów zimą