Nowa droga w Mochnaczce Wyżnej

W październiku br. położona została nowa nawierzchnia drogidrogi gminnej na działce nr 34 w Mochnaczce Wyżnej. W ramach zadania wykonano profilowanie i zagęszczanie podłoża o pow. 300m2, ułożono podbudowę z kruszywakruszywa naturalnego oraz nawierzchnięnawierzchnię betonową o gr. 15 cm i pow. 300 m2 wraz z utwardzeniemutwardzeniem poboczy. Nowa drogadroga ma długość 100 m. i szerokość 3 metrów. Prace przeprowadziła firma Pana Mariana Jurka z Berestu. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 33 tys. zł, z czego 5 tys. pochodziło ze środków sołeckich.

Sprawdź również

kruszywa
Ruszyła III edycja Budżetu Obywatelskiego Krynicy-Zdroju
utwardzeniem
Nowa droga w Mochnaczce Niżnej
drogi
Zagospodarowanie terenu wokół budynku Wiejskiego Domu Kultury w Piorunce
nawierzchnię
Małopolskie boiska – remont boiska w Mochnaczce Niżnej
droga
Budowa trasy rowerowej ruszyła z rozmachem