Nowa droga w Mochnaczce Wyżnej

W październiku br. położona została nowa nawierzchnia drogi gminnej na działce nr 34 w Mochnaczce Wyżnej. W ramach zadania wykonano profilowanie i zagęszczanie podłoża o pow. 300m2, ułożono podbudowę z kruszywa naturalnego oraz nawierzchnięnawierzchnię betonową o gr. 15 cm i pow. 300 m2 wraz z utwardzeniem poboczy. Nowa droga ma długość 100 m. i szerokość 3 metrów. Prace przeprowadziła firma Pana Mariana Jurka z Berestu. Całkowity koszt inwestycjiinwestycji wyniósł 33 tys. zł, z czego 5 tys. pochodziło ze środków sołeckichsołeckich.

Sprawdź również

inwestycji
Inwestycje w Krynicy-Zdroju
sołeckich
Nowa droga w Mochnaczce Niżnej
nawierzchnię
Małopolskie boiska – remont boiska w Mochnaczce Niżnej
mochnaczce
Nowe boisko dla dzieci w Mochnaczce Niżnej
wyżnej
Nowe wiaty przystankowe na terenie Gminy