Nowa droga w Piorunce

W Piorunce przeprowadzono remontremont drogi gminnejgminnej na działce nr 204. Przybyło 250 metrów bieżących nowej asfaltowejasfaltowej nawierzchninawierzchni. Koszt zadania wyniósł 144 tys. zł. Uzyskano na ten cel dotacjędotację w wys. 41 tys. zł. Prace prowadzone były w okresie od 11 lipca do 17 sierpnia tego roku.

Sprawdź również

gminnej
Wiosenne inwestycje drogowe w mieście i w sołectwach
nawierzchni
Nowe boisko dla dzieci w Mochnaczce Niżnej
dotację
Sukces krynickich organizacji pozarządowych
remont
Małopolskie boiska – remont boiska w Mochnaczce Niżnej
asfaltowej
Remont nawierzchni asfaltowej ul. Reymonta w Krynicy‐Zdroju.