Nowa droga w Piorunce

W Piorunce przeprowadzono remontremont drogi gminnejgminnej na działce nr 204. Przybyło 250 metrów bieżących nowejnowej asfaltowej nawierzchninawierzchni. Koszt zadania wyniósł 144 tys. zł. Uzyskano na ten cel dotację w wys. 41 tys. zł. Prace prowadzone były w okresie od 11 lipca do 17 sierpnia tego roku.

Sprawdź również

remont
Małopolskie boiska – remont boiska w Mochnaczce Niżnej
nowej
Wykonanie nowej nawierzchni betonowej drogi wewnętrznej dz. ew. nr 1484 i 1485 przy os. Rzemieślniczym w Krynicy‐Zdroju.
gminnej
Wiosenne inwestycje drogowe w mieście i w sołectwach
piorunce
Zagospodarowanie terenu wokół budynku Wiejskiego Domu Kultury w Piorunce
nawierzchni
Nowe boisko dla dzieci w Mochnaczce Niżnej