Nowa inicjatywa krynickiego samorządu skierowana do seniorów

Rozwijająca się dynamicznie w całej Polsce sieć uniwersytetów trzeciego wieku świadczy o tym, że osoby, które osiągnęły wiek emerytalny (60 plus) czują się nadal potrzebne i nie chcą rezygnować z aktywności społecznej. Z myślą o takich osobach krynicki samorząd podjął działania mające na celu pomoc w tworzeniu warunków sprzyjających aktywizacji seniorów. Z inicjatywą w tej sprawie wystąpiła Pani Małgorzata Półchłopek. W dniu 2 grudnia b.r. w Gminnym Centrum Integracji Społecznej w Krynicy-Zdroju, mieszczącym się przy ul. Źródlanej, odbyło się pierwsze spotkanie pod hasłem „Zainwestuj w siebie!”. Przemawiając do zebranych, burmistrz Dariusz Reśko zadeklarował daleko idące wsparciewsparcie ze strony krynickiego samorządu dla osób starszych chcących utrzymywać i rozwijać swoją aktywność po przejściu na emeryturęemeryturę. Na spotkanie zaproszono Panią Wiesławę Borczyk, która kieruje Sądeckim Uniwersytetem Trzeciego Wieku. Wygłosiła ona referat pt. „Znaczenie edukacji ustawicznej osób starszych”, w którym wyjaśniła istotę i cele funkcjonowania uczelni przeznaczonych dla seniorów. Obecna była również Pani Bożena Zglińska, dyrektor Centrum Aktywności Seniora w Gdyni, która opowiadała o swoich doświadczeniach w pracy z osobami starszymi. Spotkanie zakończyło się interesującym wykładem Pana Profesora Kazimierza Wiecha z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie pt. „Kolorowy świat motyli”.

Sprawdź również

emeryturę
400-letni staż pracy w GOPR
wsparcie
Babcie i dziadkowie
krakowie
Zakup samochodu przystosowanego do transportu osób niepełnosprawnych
reśko
Ogrody Żywiołów dofinansowane kwotą 3,5 mln zł!