Nowa nawierzchnia i oświetlenie ulicy Halnej

Zakończyły się prace związane z odbudową części drogi przy ulicy Halnej w Krynicy-Zdroju. Ich zakres był szeroki i obejmował wykonanie nowejnowej nawierzchni z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa łamanego. Asfalt położono na odcinku o długości 361 metrów. Wzdłuż drogi powstał nowynowy chodnik z kostki brukowej o powierzchni 790 m2. Zainstalowano 18 słupów oświetlenia ulicznegoulicznego. Przeprowadzono też remont kanalizacjikanalizacji opadowej oraz wymianę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Inwestycję zrealizowało Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego „MACHNIK” z Mochnaczki Wyżnej. Koszt prac zgodnie z kosztorysem ofertowym wyniósł 1.595.703,77 zł. Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków budżetubudżetu państwa przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości ponad 900 tys. zł.

Sprawdź również

budżetu
Krynica znów będzie hokejową potęgą - podpisano list intencyjny.
nowy
53 Festiwal im. Jana Kiepury. SPOTKANIE Z GWIAZDĄ – STANISŁAW JANICKI
kanalizacji
Starania burmistrza zakończone sukcesem — 13 milionów na rozbudowę ulic Zdrojowej i Kraszewskiego
nowej
Wykonanie nowej nawierzchni betonowej drogi wewnętrznej dz. ew. nr 1484 i 1485 przy os. Rzemieślniczym w Krynicy‐Zdroju.
ulicznego
Starania burmistrza zakończone sukcesem — 13 milionów na rozbudowę ulic Zdrojowej i Kraszewskiego