Nowe boisko dla dzieci w Mochnaczce Niżnej

Teraz każda mama może być spokojna o swoje dziecko.

W dniu 11 września zostało oddane do użytku wielofunkcyjne boisko w Mochnaczce Niżnej, wykonane z bezpiecznej dla dzieci nawierzchninawierzchni poliuretanowej. Boisko zostało przystosowane do gry w piłkę ręczną, siatkową oraz tenisa ziemnego, boisko posiada ponad to dwa pola przeznaczone do gry w mini koszykówkękoszykówkę. W polach bramkowych płyty boiska umieszczono logo Województwa Małopolskiego oraz herb Krynicy-Zdroju.

Podczas uroczystego otwarcia boiska Burmistrz Krynicy-Zdroju Dariusz Reśko przekazał klucze sołtysowi Mochnaczki Niżnej. Burmistrz Krynicy-Zdroju podziękował również wszystkim zaangażowanym w powstanie boiska:

Szkoła w Mochnaczce Niżnej, która jest ważnym ośrodkiem kształcenia i wychowania młodego pokolenia będzie mogła od dzisiaj korzystać z nowoczesnego i przede wszystkim bezpiecznego boiska sportowego. Na początku września oddaliśmy do użytku oddział przedszkolny w Polanach, dziś otwieramy boisko w Mochnaczce Niżnej, to dowód jak dużą wagę przykładamy do rozwoju dzieci w naszych sołectwach.

Pragnę podziękować wszystkim zaangażowanym w powstanie tego boiska a w szczególności obecnemu sołtysowi Panu Michałowi Trojanowiczowi oraz poprzedniemu gospodarzowi wsi Tomaszowi Kożuchowi, radnemu Józefowi Kurucowi oraz całej Radzie Miejskiej za poparcie decyzji o sfinansowaniu tego przedsięwzięcia, Zarządowi Województwa Małopolskiego na czele z Marszałkiem Jackiem Krupą za przekazanie dotacji oraz wszystkim wykonawcom. Szczególne słowa podziękowania za wsparcie projektu składam dla Pana Leszka Zegzdy.

Warto wspomnieć, że w ostatnich latach na terenie całej gminy powstały lub zostały zmodernizowane liczne place zabaw, place rekreacyjne, siłownie zewnętrzne, boiska. Inwestycje te są realizowane z myślą o mieszkańcach, nie tylko przy wsparciu finansowym pochodzącym z np. unii europejskiej, programów rządowych, ale często z własnych środków budżetowych.

Kluczowym celem projektu „Małopolskie Boiska” jest wzrost bezpieczeństwa dzieci i młodzieży na przyszkolnych boiskach, poprzez wymianę nawierzchni, których stan i jakość zwiększają prawdopodobieństwo urazów podczas treningów, zwiększenie dostępności do podstawowej bazy sportowej i zachęcenie młodzieży do aktywnych form spędzania wolnego czasu na specjalnie przygotowanej do tego infrastrukturze sportowej. Popularyzacja zajęć ruchowych to klucz do odkrycia przyszłych talentów sportowych wśród dzieci i młodzieży, poprawa kondycji i podniesienie ogólnej sprawności fizycznej uczniów małopolskich szkół oraz profilaktyka zdrowotna, a także promocja Małopolski, jako regionu szczególnie przyjaznego dla uprawiania rekreacji i sportu.

Wartość inwestycji to 399 750,00 zł, z czego wsparcie finansowe Województwa Małopolskiego w ramach programu „Małopolskie Boiska” to 155 634,00 zł.  Wkład własny Gminy to 244 116,00 zł (61%). Wykonawcą prac było konsorcjum firm z Krynicy-Zdroju: Zakład Usług Elektrycznych Krzysztof Łęczycki oraz firma BUD-MAT.

zdrowe ceny

Małopolskie boiska – remont boiska w Mochnaczce Niżnej Czytaj więcej
25 czerwca podpisano umowę na remont boiska przyszkolnego w Mochnaczce Niżnej o wymiarach 44x22 metrów. Boisko wielofunkcyjne wyposażone będzie w pola do gry w piłkę ręczną, boisko do tenisa, boisko do siatkówki oraz do koszykówki. W ramach projektu "Małopolskie boiska” nawierzchnia wykonana z materiałów urazogennych zostanie wymieniona na bezpieczną nawierzchnię poliuretanową. 
Nowe boisko dla dzieci w Mochnaczce Niżnej Czytaj więcej
W dniu 11 września zostało oddane do użytku wielofunkcyjne boisko w Mochnaczce Niżnej, wykonane z bezpiecznej nawierzchni poliuretanowej. Boisko zostało przystosowane do gry w piłkę ręczną, siatkową oraz tenisa ziemnego, boisko posiada ponad to dwa pola przeznaczone do gry w mini koszykówkę. W polach bramkowych płyty boiska umieszczono logo Województwa Małopolskiego oraz herb Krynicy-Zdroju.
Nowa droga w Mochnaczce Niżnej Czytaj więcej
W Mochnaczce Niżnej utwardzony został 150 metrowy odcinek drogi gminnej na działkach o numerach 315/7, 321/2, 322/2, 527/2, 327/4, 327/6, 332/2, 327/11. Na drodze położono nawierzchnię z betonu. Prace wykonano w okresie od 5 czerwca do 22 czerwca br. Ich koszt wyniósł 44 tys. zł.
Nowa droga w Mochnaczce Niżnej Czytaj więcej
W sąsiedniej Mochnaczce Niżnej również powstał nowy odcinek drogi betonowej, zlokalizowanej na działce gminnej nr 258. 
Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi w Mochnaczce Niżnej (Jakubik) Czytaj więcej
W dniach 29 września – 14 października 2011 r. przeprowadzono w Mochnaczce Niżnej (Jakubik) prace polegające na wykonaniu nawierzchni asfaltowej na drodze dojazdowej do działek o numerach 471/7, 471/8, 471/11, 471/13 i 249/1. Zadanie obejmowało
Nowa strefa rekreacyjno-sportowa w Mochnaczce Niżnej Czytaj więcej
Podobna kwota (blisko 140 tys. zł) została przeznaczona na wybudowanie strefy rekreacyjno-sportowej w Mochnaczce Niżnej. W tym wypadku także uzyskano znaczące dofinansowane ze środków unijnych, na poziomie 80 procent kosztów inwestycji. Za te pieniądze powstał nowy plac zabaw dla dzieci wyposażony m.in. w duży zestaw zabawowy, huśtawkę sprężynową, karuzelę talerzową z ławeczkami, piaskownicę zasuwaną i kolejkę linową.

Sprawdź również

burmistrz
Sportowy Koncert Charytatywny w Krynicy-Zdrój
szkoła
Bezbolesna reforma oświaty w gminie Krynica-Zdrój
siłownię
Małopolskie boiska – remont boiska w Mochnaczce Niżnej
nawierzchni
Wykonanie nowej nawierzchni betonowej drogi wewnętrznej dz. ew. nr 1484 i 1485 przy os. Rzemieślniczym w Krynicy‐Zdroju.
koszykówkę
Nowe boisko w Czyrnej – jeszcze w tym roku