Nowe wiaty przystankowe na terenie Gminy

Pod koniec października br. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sfinansowało zakup 5 nowych wiatwiat przystankowych o konstrukcji modułowej. Wszystkie zakupione wiatywiaty posiadają gabloty przeznaczone do zawieszenia rozkładów jazdy. Zamówienie zrealizowała firma BUDOTECHNIKA Sp. z o.o. z Pilchowic. Dwie wiaty zainstalowane zostały w Krynicy-Zdroju (pod Hawaną). Pozostałe trzy wiaty zamontowanozamontowano w sołectwach; dwie w Mochnaczce Wyżnej i jedną w Bereście. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 28 tys. zł.

Sprawdź również

zamontowano
Szlak Papieski
wiat
Nowe wiaty przystankowe na terenie miasta Krynica-Zdrój
wiaty
Nowe wiaty przystankowe na terenie miasta Krynica-Zdrój
hawaną
Zakończenie budowy targowiska przy ulicy Dąbrowskiego