Nowy parking na Osiedlu Źródlana w Krynicy-Zdroju

Na początku czerwca oddano do użytku kolejny parking osiedlowy na ul. Źródlanej. Inwestycja pn. „Wykonanie nawierzchni miejsc postojowych przy drodze gminnej ul. Źródlanej w Krynicy-Zdroju w rejonie blokubloku nr 18” została przeprowadzona w okresie od 27.04.2015 r. do 29.05.2015 r. Polegała na wykonaniu odwodnieniaodwodnienia, montażu 2 studzienek z wypustami ulicznymi, ułożeniu podbudowy z kruszywa naturalnego i łamanego, wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej betonowejbetonowej oraz ułożeniu obrzeży betonowych. Całkowita wartość robót wyniosła 29.520,00 zł.

Sprawdź również

odwodnienia
Starania burmistrza zakończone sukcesem — 13 milionów na rozbudowę ulic Zdrojowej i Kraszewskiego
bloku
Zakończenie odbudowy koryta Kryniczanki
betonowej
Wykonanie nowej nawierzchni betonowej drogi wewnętrznej dz. ew. nr 1484 i 1485 przy os. Rzemieślniczym w Krynicy‐Zdroju.