Nowy parking na Osiedlu Źródlana w Krynicy-Zdroju

Na początku czerwca oddano do użytku kolejny parking osiedlowy na ul. Źródlanej. Inwestycja pn. „Wykonanie nawierzchninawierzchni miejsc postojowych przy drodzedrodze gminnej ul. Źródlanej w Krynicy-Zdroju w rejonie blokubloku nr 18” została przeprowadzona w okresie od 27.04.2015 r. do 29.05.2015 r. Polegała na wykonaniu odwodnienia, montażu 2 studzienek z wypustami ulicznymi, ułożeniu podbudowy z kruszywa naturalnego i łamanego, wykonaniu nawierzchni z kostkikostki brukowej betonowej oraz ułożeniu obrzeży betonowych. Całkowita wartość robót wyniosła 29.520,00 zł.

Sprawdź również

bloku
Zakończenie odbudowy koryta Kryniczanki
kostki
Ruszyła III edycja Budżetu Obywatelskiego Krynicy-Zdroju
nawierzchni
Nowe boisko dla dzieci w Mochnaczce Niżnej
drodze
Ruszyła III edycja Budżetu Obywatelskiego Krynicy-Zdroju