Nowy parking na Osiedlu Źródlana w Krynicy-Zdroju

Na początku czerwca oddano do użytku kolejny parking osiedlowy na ul. Źródlanej. Inwestycja pn. „Wykonanie nawierzchninawierzchni miejsc postojowychpostojowych przy drodze gminnejgminnej ul. Źródlanej w Krynicy-Zdroju w rejonie bloku nr 18” została przeprowadzona w okresie od 27.04.2015 r. do 29.05.2015 r. Polegała na wykonaniu odwodnienia, montażumontażu 2 studzienek z wypustami ulicznymi, ułożeniu podbudowy z kruszywa naturalnego i łamanego, wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej betonowej oraz ułożeniu obrzeży betonowych. Całkowita wartość robót wyniosła 29.520,00 zł.

Sprawdź również

nawierzchni
Nowe boisko dla dzieci w Mochnaczce Niżnej
montażu
Wiosenne inwestycje drogowe w mieście i w sołectwach
postojowych
Starania burmistrza zakończone sukcesem — 13 milionów na rozbudowę ulic Zdrojowej i Kraszewskiego
gminnej
Wiosenne inwestycje drogowe w mieście i w sołectwach
inwestycja
Starania burmistrza zakończone sukcesem — 13 milionów na rozbudowę ulic Zdrojowej i Kraszewskiego