Nowy wygląd ulicy ks. Władysława Gurgacza

Remont generalny budynkubudynku „Starego Ośrodka Zdrowia” przy ul. Kraszewskiego 49 w Krynicy-Zdroju to nie jedyna gminna inwestycja zrealizowana ostatnio w tej części miasta. Jak widać na załączonych zdjęciach, całkowicie nowy, atrakcyjny wygląd zyskała także zlokalizowana nieopodal ulica mająca za patrona ks. Władysława Gurgacza. Jej odbudowa to jeden z dwóch projektów zgłoszonych w ubiegłym roku w ramach pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego Krynicy-Zdroju, na które oddano najwięcej głosów mieszkańców. Z pewnością duża w tym zasługa społeczności skupionej przy parafii p.w. Św. Antoniego w Krynicy-Zdroju, dla której estetyka bezpośredniego otoczenia Kościoła jest sprawą ważną. Nie ulega wątpliwości, że stan tej ulicy przed remontem pozostawiał wiele do życzenia. Koleiny, wyboje i ubytki w nawierzchni utrudniały kierowcom wyjazd w kierunku ulicy Kraszewskiego.

Społeczną inicjatywę zmierzającą do rewitalizacji tego miejscamiejsca należy więc uznać za w pełni uzasadnioną. Warto przypomnieć, że na projekt oddano łącznie 479 głosów, co zapewniło mu pierwsze miejsce w kolejce przedsięwzięć zakwalifikowanych przez komisję konkursową do wykonania w 2017 r. Głosowanie w tej sprawie odbyło się w dniach od 30 września do 14 października 2016 r. Udział w nim mogli wziąć wszyscy zameldowani mieszkańcy Krynicy-Zdroju, którzy ukończyli 16 lat. Każdemu uprawnionemu mieszkańcowi przypadał jeden głos, który mógł oddać na dowolny spośród 15 projektów zadań poddanych pod głosowanie.

Na etapie wyboru wykonawcy okazało się, że kwota przeznaczona na ten cel w ramach pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego (80 tys. zł) nie wystarczy do sfinansowania całego zadania. Wszystko przez ceny usług budowlanych, które znacznie wzrosły w ciągu ostatniego roku pod wpływem trwającej koniunktury gospodarczej. Nie chcąc odkładać w czasie realizacji tej inwestycji burmistrz Dariusz Reśko zdecydował się wyasygnować dodatkowe 30 tys. zł. ze środków znajdujących się poza Budżetem Obywatelskim. Dzięki temu udało się przeprowadzić remont w ustalonym terminie i w pełnym zaplanowanym zakresie.

Prace objęte umową z wykonawcą obejmowały rozebranie starej nawierzchni ulicy z kostkikostki betonowej wraz z krawężnikami, wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego, wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, montaż nowych krawężników betonowych oraz wykonanie nowej nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej wraz z chodnikiem. Efekty inwestycji są widoczne na poniższych zdjęciach.

Sprawdź również

budynku
Ciepło i chłód dla Aquaparku już mamy
miejsca
53. FESTIWAL IM. JANA KIEPURY W KRYNICY-ZDROJU DZIEŃ III - 12 SIERPNIA 2019 – NIEDZIELA
krynicy-zdroju
AKADEMIA GOPR NA 10. TAURON FESTIWALU BIEGOWYM W KRYNICY-ZDROJU
kostki
Ruszyła III edycja Budżetu Obywatelskiego Krynicy-Zdroju
zdrowia
Babcie i dziadkowie