Odbudowa mostu w ciągu ulicy Zawodzie

W czerwcu br., w ramach usuwania skutków powodzi, gmina przystąpiła do odbudowy zniszczonego mostu przy ulicy Zawodzie wraz z wykonaniem nawierzchninawierzchni asfaltowej na drogach dojazdowych. Zakończenie inwestycjiinwestycji planowane jest na dzień 5 grudnia br. Zakres prac obejmuje: rozbiórkę starego mostu, budowę tymczasowego mostu objazdowego oraz kładki pieszej, wykonanie przyczółków mostu, wykonanie konstrukcji nośnej, wykonanie wyposażenia na moście w tym montaż poręczy mostowych oraz barier sprężystych oddzielających ruch pieszych od ruchu samochodowego, wykonanie ubezpieczenia koryta potoku z narzutu kamiennego spoinowanego mieszanką betonową, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na dojazdach o pow. 870 m2 oraz wykonanie chodnikachodnika z kostki brukowej betonowej o pow. 175,5 m2. Całkowity koszt inwestycji wynosi blisko 1 mln 500 tys. złotych.

Sprawdź również

chodnika
Ruszyła przebudowa budynku Starego Ośrodka Zdrowia przy ul. Kraszewskiego 49 w Krynicy-Zdroju
inwestycji
Inwestycje w Krynicy-Zdroju
nawierzchni
Nowe boisko dla dzieci w Mochnaczce Niżnej
gminą
Krynica znów będzie hokejową potęgą - podpisano list intencyjny.