Odbudowa mostu w ciągu ulicy Zawodzie

W czerwcu br., w ramach usuwania skutków powodzi, gmina przystąpiła do odbudowy zniszczonego mostumostu przy ulicy Zawodzie wraz z wykonaniem nawierzchni asfaltowej na drogach dojazdowych. Zakończenie inwestycjiinwestycji planowane jest na dzień 5 grudnia br. Zakres prac obejmuje: rozbiórkę starego mostu, budowębudowę tymczasowego mostu objazdowego oraz kładki pieszej, wykonanie przyczółków mostu, wykonanie konstrukcji nośnej, wykonanie wyposażenia na moście w tym montaż poręczy mostowych oraz barier sprężystych oddzielających ruch pieszych od ruchu samochodowego, wykonanie ubezpieczenia koryta potoku z narzutu kamiennego spoinowanego mieszanką betonową, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na dojazdach o pow. 870 m2 oraz wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej o pow. 175,5 m2. Całkowity koszt inwestycji wynosi blisko 1 mln 500 tys. złotych.

Sprawdź również

inwestycji
Inwestycje w Krynicy-Zdroju
budowę
Aquapark coraz bliżej, szczegóły projektu
mostu
Starania burmistrza zakończone sukcesem — 13 milionów na rozbudowę ulic Zdrojowej i Kraszewskiego