Odbudowa ulicy Zamkowej

Zakończyła się odbudowaodbudowa 350 metrowego odcinka ulicy Zamkowej w Krynicy-Zdroju. Prace trwały od 28 września b.r. i obejmowały w szczególności: mechaniczne wykonanie koryta, wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, pogrubienie warstwy dolnej podbudowy, wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszyw naturalnego, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, wykonanie odwodnienia drogi, ułożenie krawężników betonowych oraz remont kanalizacjikanalizacji deszczowej. Prowadzenie robótrobót powierzono miejscowej firmie Przedsiębiorstwu Budownictwa Inżynieryjnego „Machnik” z siedzibą w Mochnaczce Wyżnej. Gmina przeznaczyła na ten cel blisko 450 tys. zł. Kwota ta została pokryta w całości z uzyskanej dotacji.

Sprawdź również

robót
Nowy parking na Osiedlu Źródlana w Krynicy-Zdroju
krynicy-zdroju
Pan Wojciech Król odpowiada na zarzuty Burmistrza Piotra Ryby
gminą
Krynica znów będzie hokejową potęgą - podpisano list intencyjny.
odbudowa
Krynica znów będzie hokejową potęgą - podpisano list intencyjny.
kanalizacji
Starania burmistrza zakończone sukcesem — 13 milionów na rozbudowę ulic Zdrojowej i Kraszewskiego