Odbudowa ulicy Zamkowej

Zakończyła się odbudowa 350 metrowego odcinka ulicy Zamkowej w Krynicy-Zdroju. Prace trwały od 28 września b.r. i obejmowały w szczególności: mechaniczne wykonanie koryta, wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, pogrubienie warstwy dolnej podbudowy, wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszyw naturalnego, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, wykonanie odwodnienia drogi, ułożenie krawężników betonowych oraz remontremont kanalizacjikanalizacji deszczowej. Prowadzenie robót powierzono miejscowej firmie Przedsiębiorstwu Budownictwa Inżynieryjnego „Machnik” z siedzibą w Mochnaczce Wyżnej. Gmina przeznaczyła na ten cel blisko 450 tys. zł. Kwota ta została pokryta w całości z uzyskanej dotacji.

Sprawdź również

zamkowej
Remont nawierzchni asfaltowych dróg gminnych w Krynicy-Zdroju
remont
Małopolskie boiska – remont boiska w Mochnaczce Niżnej
krynicy-zdroju
AKADEMIA GOPR NA 10. TAURON FESTIWALU BIEGOWYM W KRYNICY-ZDROJU
mochnaczce
Nowe boisko dla dzieci w Mochnaczce Niżnej
kanalizacji
Starania burmistrza zakończone sukcesem — 13 milionów na rozbudowę ulic Zdrojowej i Kraszewskiego