Odbudowa ulicy Zamkowej

Zakończyła się odbudowa 350 metrowego odcinka ulicyulicy Zamkowej w Krynicy-Zdroju. Prace trwały od 28 września b.r. i obejmowały w szczególności: mechaniczne wykonanie koryta, wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, pogrubienie warstwy dolnej podbudowy, wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszyw naturalnego, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, wykonanie odwodnieniaodwodnienia drogi, ułożenie krawężników betonowych oraz remont kanalizacji deszczowej. Prowadzenie robót powierzono miejscowejmiejscowej firmie Przedsiębiorstwu Budownictwa Inżynieryjnego „Machnik” z siedzibą w Mochnaczce Wyżnej. Gmina przeznaczyła na ten cel blisko 450 tys. zł. Kwota ta została pokryta w całości z uzyskanej dotacji.

Sprawdź również

gminą
Krynica znów będzie hokejową potęgą - podpisano list intencyjny.
zamkowej
Remont nawierzchni asfaltowych dróg gminnych w Krynicy-Zdroju
miejscowej
Strefa sportu, zabawy i rekreacji przy ulicy Wiejskiej
ulicy
Ruszyła III edycja Budżetu Obywatelskiego Krynicy-Zdroju
odwodnienia
Starania burmistrza zakończone sukcesem — 13 milionów na rozbudowę ulic Zdrojowej i Kraszewskiego