Otwarcie parku sportowo-rekreacyjnego na Czarnym Potoku

W dniu 27 kwietnia nastąpiło oficjalne otwarcie parku sportowo rekreacyjnego na Czarnym Potoku. Uczestniczył w nim burmistrz Dariusz Reśko, kryniccy radni oraz licznie zaproszeni goście. Poświęcenia obiektu dokonał ks. proboszcz Eugeniusz Szymczak. Przypomnieć należy, że bezpośrednim celem tego ambitnego projektu było zwiększenie ruchu turystycznego i uzdrowiskowego w Krynicy poprzez zagospodarowanie niewykorzystanych i zaniedbanych terenów publicznych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Stworzono w ten sposób także atrakcyjną przestrzeń publiczną dla mieszkańców okolicznych osiedli. Na terenie parku powstały: miasteczko rowerowe, plac zabaw dla dzieci, ścieżka rowerowa, ścieżki spacerowe, schody terenowe, boiska sportowe do siatkówki i koszykówki oraz skatepark. Przewidziano także rewitalizację zieleni, w tym nasadzenie 35 gatunków nowych drzew i krzewów. Gmina uzyskała na ten cel ponad 2 miliony 300 tysięcy zł dofinansowania. Całość prezentuje się imponująco, zajmując powierzchnię ok. 2,4 ha. Powstanie parku niewątpliwie poszerza ofertę rekreacyjną Krynicy, co powinno przyczynić się do wzrostu zainteresowania wypoczynkiem na terenie Uzdrowiska i sąsiednich miejscowości. Dzięki tej i innym inwestycjom (m. in. budowie placu zabaw z parkiem rekreacyjno-wypoczynkowym w Tyliczu) nasza gmina może się z powodzeniem promować jako ośrodek z bogatą ofertą sportoworekreacyjną dla dzieci, młodzieży oraz całych rodzin, a także zorganizowanych grup sportowych. Burmistrz Reśko planuje obecnie budowę kolejnych obiektów tego typu, zarówno w mieście, jak i na terenie okolicznych miejscowości.