Gmina Krynica-Zdrój przystąpiła do opracowania Planu Rozwoju Uzdrowiska Krynica-Zdrój na lata 2016– 2023, który określa działania zmierzające do zrównoważonego rozwoju obszaru uzdrowiskauzdrowiska. Konieczne jest dalsze podejmowanie aktywnych działań pozwalających na zdynamizowanie rozwoju markowego produktu turystycznego jakim zarówno w skali Małopolski, jak i całego kraju jest uzdrowisko i jego oferta wypoczynkowo-lecznicza. Istotne jest także stworzenie czytelnych ram dla szeregu podmiotów życia społecznogospodarczego, a także przyszłych inwestorówinwestorów, pokazujących preferowane i pożądane kierunki rozwoju miastamiasta.

Chciałbym, aby praca nad dokumentem była okazją do wspólnej refleksji nad dalszym rozwojem Uzdrowiska i pożądanych kierunkach zmian w Krynicy-Zdroju. Mam nadzieję, że w proces prac nad Planem zaangażuje się szeroki kręg osób, tak aby wprowadzane zmiany cieszyły się powszechną akceptacją i aby w proces realizacji działań zapisanych w Planie Rozwoju Uzdrowiska włączyło się jak największe środowisko mieszkańcówmieszkańców miasta oraz organizacji społecznych i podmiotów gospodarczych prowadzących tutaj swoją działalność. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie http://pru.krynica-zdroj.pl

Sprawdź również

miasta
Krynica znów będzie hokejową potęgą - podpisano list intencyjny.
uzdrowiska
Sportowy Koncert Charytatywny w Krynicy-Zdrój
mieszkańców
KULTURALNY PLAC NIEPODLEGŁOŚCI POLSKIEGO RADIA 24 - Polskie Radio 24 do 15 września w Zakopanem
krynicy-zdroju
AKADEMIA GOPR NA 10. TAURON FESTIWALU BIEGOWYM W KRYNICY-ZDROJU
inwestorów
Aquapark coraz bliżej, szczegóły projektu