Powstanie nowy budynek komunalny

Kolejną kwestią podnoszoną przed wyboramiwyborami było działanie na rzecz zwiększenia gminnego zasobu mieszkaniowego, poprzez budowę nowych budynków socjalnych i komunalnych. Odczuwalny jest bowiem niedostatek mieszkań dla osób gorzej sytuowanych. Z satysfakcją można odnotować, że również ten element programu wyborczego jest realizowany. Gmina posiada już gotowy projekt budowlanybudowlany wraz z pozwoleniem na budowę budynku komunalnego przy ulicy Wiejskiej. W roku bieżącym ruszą prace związane z przygotowaniem terenu, natomiast wzniesienie budynku planowane jest na przyszły rok. Burmistrz będzie się starał sfinansować tę inwestycjęinwestycję częściowo ze środków zewnętrznych, aby nie obciążać nadmiernie budżetu Gminy.

Sprawdź również

wyborami
Komunikacja Uzdrowiskowa rozwija się i wprowadza bezpłatne przejazdy dla emerytów i rencistów
inwestycję
Prezes Polonusa w rankingu na „100 najbardziej wpływowych osób w polskiej turystyce 2018”
budowlany
Nowa nawierzchnia drogi przy ulicy Kraszewskiego (obok warsztatu wulkanizacyjnego)
burmistrz
Sportowy Koncert Charytatywny w Krynicy-Zdrój