Powstanie nowy budynek komunalny

Kolejną kwestią podnoszoną przed wyborami było działanie na rzecz zwiększenia gminnegogminnego zasobu mieszkaniowego, poprzez budowę nowych budynków socjalnych i komunalnych. Odczuwalny jest bowiem niedostatek mieszkań dla osób gorzej sytuowanych. Z satysfakcją można odnotować, że również ten element programu wyborczego jest realizowany. Gmina posiada już gotowy projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę budynkubudynku komunalnegokomunalnego przy ulicy Wiejskiej. W roku bieżącym ruszą prace związane z przygotowaniem terenu, natomiast wzniesienie budynku planowane jest na przyszły rok. Burmistrz będzie się starał sfinansować tę inwestycję częściowo ze środków zewnętrznych, aby nie obciążać nadmiernie budżetubudżetu Gminy.

Sprawdź również

komunalnego
Zakończenie drugiego etapu odnowy krynickiego cmentarza komunalnego
budżetu
Krynica znów będzie hokejową potęgą - podpisano list intencyjny.
budynku
Ciepło i chłód dla Aquaparku już mamy
gminnego
Informacja o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Krynicy-Zdroju na lata 2016-2023
gminy
Sportowy Koncert Charytatywny w Krynicy-Zdrój