Powstanie nowy budynek komunalny

Kolejną kwestią podnoszoną przed wyborami było działanie na rzecz zwiększenia gminnegogminnego zasobu mieszkaniowego, poprzez budowę nowych budynków socjalnych i komunalnych. Odczuwalny jest bowiem niedostatek mieszkań dla osób gorzej sytuowanych. Z satysfakcją można odnotować, że również ten element programu wyborczego jest realizowany. Gmina posiada już gotowy projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę budynku komunalnego przy ulicy Wiejskiej. W roku bieżącym ruszą prace związane z przygotowaniem terenu, natomiast wzniesienie budynku planowane jest na przyszły rok. Burmistrz będzie się starał sfinansować tę inwestycjęinwestycję częściowo ze środków zewnętrznych, aby nie obciążać nadmiernie budżetu Gminy.

Sprawdź również

gminy
Sportowy Koncert Charytatywny w Krynicy-Zdrój
burmistrz
Sportowy Koncert Charytatywny w Krynicy-Zdrój
inwestycję
Prezes Polonusa w rankingu na „100 najbardziej wpływowych osób w polskiej turystyce 2018”
gminnego
Informacja o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Krynicy-Zdroju na lata 2016-2023