Powstanie nowy budynek komunalny

Kolejną kwestią podnoszoną przed wyboramiwyborami było działanie na rzecz zwiększenia gminnego zasobu mieszkaniowego, poprzez budowę nowych budynków socjalnych i komunalnych. Odczuwalny jest bowiem niedostatek mieszkań dla osób gorzej sytuowanych. Z satysfakcją można odnotować, że również ten element programu wyborczego jest realizowany. Gmina posiada już gotowy projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę budynku komunalnegokomunalnego przy ulicy Wiejskiej. W roku bieżącym ruszą prace związane z przygotowaniem terenu, natomiast wzniesienie budynku planowane jest na przyszły rok. Burmistrz będzie się starał sfinansować tę inwestycję częściowo ze środków zewnętrznych, aby nie obciążać nadmiernie budżetubudżetu Gminy.

Sprawdź również

budżetu
Krynica znów będzie hokejową potęgą - podpisano list intencyjny.
wyborami
Komunikacja Uzdrowiskowa rozwija się i wprowadza bezpłatne przejazdy dla emerytów i rencistów
komunalnego
Zakończenie drugiego etapu odnowy krynickiego cmentarza komunalnego