Powstanie nowy budynek komunalny

Kolejną kwestią podnoszoną przed wyborami było działanie na rzecz zwiększenia gminnegogminnego zasobu mieszkaniowego, poprzez budowębudowę nowych budynków socjalnych i komunalnych. Odczuwalny jest bowiem niedostatek mieszkań dla osób gorzej sytuowanych. Z satysfakcją można odnotować, że również ten element programu wyborczego jest realizowany. Gmina posiada już gotowy projekt budowlanybudowlany wraz z pozwoleniem na budowę budynku komunalnego przy ulicy Wiejskiej. W roku bieżącym ruszą prace związane z przygotowaniem terenu, natomiast wzniesienie budynku planowane jest na przyszły rok. Burmistrz będzie się starał sfinansować tę inwestycję częściowo ze środków zewnętrznych, aby nie obciążać nadmiernie budżetu Gminy.

Sprawdź również

gminy
Sportowy Koncert Charytatywny w Krynicy-Zdrój
wiejskiej
Ruszyła III edycja Budżetu Obywatelskiego Krynicy-Zdroju
budowę
Aquapark coraz bliżej, szczegóły projektu
budowlany
Nowa nawierzchnia drogi przy ulicy Kraszewskiego (obok warsztatu wulkanizacyjnego)
gminnego
Informacja o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Krynicy-Zdroju na lata 2016-2023