Ranking Gmin Małopolski 2013 - Krynica niezmiennie najlepsza w regionie

Niezależna i bezstronna instytucja, jaką jest Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji po raz trzeci z rzędu umieściła Krynicę na najwyższym miejscu w Rankingu Gmin Małopolski. Celem tego przedsięwzięcia jest ocena potencjału, aktywności oraz wyników osiąganych przez gminy położone na obszarze całego województwa w sferze społecznej i gospodarczej. Twórcy rankingu stawiają sobie również za cel promocję regionuregionu oraz poszczególnych miejscowości jako obszarów atrakcyjnych dla mieszkańców i inwestorów. Tym bardziej cieszy fakt, że odkąd odpowiedzialność za rozwój naszej Gminy przejął burmistrz Dariusz Reśko, Krynica nigdy nie spadła z pierwszego miejsca. Zdaniem organizatorów plebiscytu, dzieje się tak dlatego, że Krynica-Zdrój „znakomicie opanowała trudną sztukę prowadzenia zrównoważonego rozwojurozwoju, stając się niekwestionowanym liderem w Małopolsce”. W oficjalnym komentarzu do tegorocznej edycji czytamy ponadto, że: „Dynamiczny rozwój lidera Rankingu, Krynicy-Zdroju jest determinowany przede wszystkim przez czynniki gospodarcze, tj.: wysokie dochody własne, wydatki inwestycyjne ogółem oraz wydatki inwestycyjne na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, a także wysoki poziom przedsiębiorczości mierzony liczbą firm przypadających na 1 tys. mieszkańców. Potencjał gospodarczy Krynicy determinuje również wysoko rozwinięta turystyka”. Zdecydowanie przodujemy w klasyfikacji ilości udzielonych noclegów w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców. Burmistrz nie zamierza jednak zadawalać się tymi znakomitymi wynikami i z poparciem Rady Miejskiej konsekwentnie podejmuje działania o charakterze strategicznym dla przyszłości Gminy. Umożliwią one dalszą poprawę wskaźników. Mowa tu m. in. o opracowaniu koncepcji rewitalizacji pozostałej części krynickiego Deptaku, o rozpoczęciu procedury związanej z budową kompleksu rekreacji wodnej (krynickiego Aquaparku), o będącej w fazie realizacji inwestycji polegającej na budowie wielokilometrowych szlaków turystycznych i rowerowych oraz o przyszłościowej koncepcji stworzenia wielkiego skansenu łemkowskiego na południowozachodnim zboczu Góry Parkowej.

Sprawdź również

małopolski
Nowe boisko dla dzieci w Mochnaczce Niżnej
samorządu
Konsultacje społeczne
krynica
Babcie i dziadkowie
rozwoju
AKADEMIA GOPR NA 10. TAURON FESTIWALU BIEGOWYM W KRYNICY-ZDROJU
regionu
Nowe boisko dla dzieci w Mochnaczce Niżnej