Remont drogi bocznej od ulicy Tysiąclecia

Uwzględniając wnioski mieszkańców osiedlaosiedla Tysiąclecia, burmistrz Dariusz Reśko podjął decyzję o przystąpieniu do remontu części drogi wewnętrznej położonej na działkach nr 1133/1, 1140/1 oraz 1141/3. Do finansowanych w całości przez Gminę prac przystąpiono na początku czerwca br. Drogę oddano do użytku z końcem września br. W ramach inwestycji zdjęto starą nawierzchnięnawierzchnię i położono nową z betonu asfaltowego na odcinku o długości ok. 150 m. Zainstalowano też krawężniki kamienne oraz studzienki i ruryrury kanalizacyjne. Przy drodzedrodze powstał nowy chodnik o powierzchni 150 m2. Całkowity koszt robót wyniósł 250 tys. zł. Pozostała część tej drogi należy do Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej i nie mogła być remontowana ze środków gminnych.

Galeria zdjęć:

Sprawdź również

drodze
Ruszyła III edycja Budżetu Obywatelskiego Krynicy-Zdroju
rury
Remont drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. ew. nr w Mochnaczce Wyżnej, Gmina Krynica‐Zdrój.
osiedla
Budżet obywatelski Krynicy-Zdroju na rok 2017 Głosowanie do 14 października!
nawierzchnię
Małopolskie boiska – remont boiska w Mochnaczce Niżnej
krynickiej
53 Festiwal im. Jana Kiepury. SPOTKANIE Z GWIAZDĄ – STANISŁAW JANICKI