Remont koryta Czarnego Potoku w Krynicy-Zdroju

Jak wszyscy pamiętamy, niedawno zakończyła się największa od dziesięcioleci inwestycja przeciwpowodziowa, polegająca na odbudowie i umocnieniu koryta Kryniczanki. Niezależnie od tego, od kilkunastu miesięcy burmistrzburmistrz Dariusz Reśko podejmował starania o wykonanie remontu uszkodzonegouszkodzonego koryta Czarnego Potoku. Zakończyły się one sukcesem. W okresie od połowy listopada do początku grudnia br. RZGW przeprowadził prace na odcinku o długości 500 metrów. Ich zakres obejmował: odżwirowanie i oczyszczenie niecki zapory przeciwrumoszowej oraz żłobu, wymianę i uzupełnienieuzupełnienie elementów kamiennych, a także wykonanie spoin. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 60 tys. zł. Całość tej kwoty stanowiły środki zewnętrzne.

Sprawdź również

uszkodzonego
Burmistrz pozyskuje cztery miliony złotych na odbudowę koryta Kryniczanki
uzupełnienie
Wykonanie nawierzchni betonowej drogi wewnętrznej w Bereście
dariusz
Żywienia osób starszych
burmistrz
Sportowy Koncert Charytatywny w Krynicy-Zdrój