Remont koryta Czarnego Potoku w Krynicy-Zdroju

Jak wszyscy pamiętamy, niedawno zakończyła się największa od dziesięcioleci inwestycja przeciwpowodziowa, polegająca na odbudowie i umocnieniu koryta Kryniczanki. Niezależnie od tego, od kilkunastu miesięcy burmistrzburmistrz Dariusz Reśko podejmował starania o wykonanie remontu uszkodzonegouszkodzonego koryta Czarnego Potoku. Zakończyły się one sukcesem. W okresie od połowy listopada do początku grudnia br. RZGW przeprowadził prace na odcinku o długości 500 metrów. Ich zakres obejmował: odżwirowanie i oczyszczenieoczyszczenie niecki zapory przeciwrumoszowej oraz żłobu, wymianęwymianę i uzupełnienie elementów kamiennych, a także wykonanie spoin. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 60 tys. zł. Całość tej kwoty stanowiły środki zewnętrzne.

Sprawdź również

potoku
Wielki strumień pieniędzy z Unii Europejskiej — 22 mln na realizację inwestycji w centrum Krynicy-Zdroju
burmistrz
Sportowy Koncert Charytatywny w Krynicy-Zdrój
oczyszczenie
Zakończenie odbudowy koryta Kryniczanki
wymianę
Nowe boisko dla dzieci w Mochnaczce Niżnej
uszkodzonego
Burmistrz pozyskuje cztery miliony złotych na odbudowę koryta Kryniczanki