Remont ulicy Krótkiej

W miesiącach wrzesień – listopad br. przeprowadzono remont 390 metrowego odcinka drogi przy ulicy Krótkiej w Krynicy -Zdroju. Przetarg na realizację inwestycji wygrało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych S.A. z Nowego Sącza. Dzięki pozyskanym środkom wykonano roboty ziemne, ułożono krawężnikikrawężniki kamiennekamienne o łącznej długości 690 metrów oraz nową nawierzchnięnawierzchnię z betonu asfaltowego na podbudowieodbudowie z kruszywa naturalnego. Po przeprowadzonej niedawno odbudowie koryta Kryniczanki, jest to kolejna inwestycja Gminy w tym rejonie w ostatnim okresie. Jej koszt wyniósł 475 tys. zł. Całość tej kwoty została pokryta z pozyskanej dotacji celowej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Galeria zdjęć:

Sprawdź również

krynicy
AKADEMIA GOPR NA 10. TAURON FESTIWALU BIEGOWYM W KRYNICY-ZDROJU
odbudowie
Sportowy Koncert Charytatywny w Krynicy-Zdrój
kamienne
Remont drogi bocznej od ulicy Tysiąclecia
krawężniki
Remont drogi bocznej od ulicy Tysiąclecia
nawierzchnię
Małopolskie boiska – remont boiska w Mochnaczce Niżnej