Remont ulicy Krótkiej

W miesiącach wrzesień – listopad br. przeprowadzono remont 390 metrowego odcinka drogidrogi przy ulicy Krótkiej w Krynicy -Zdroju. Przetarg na realizację inwestycji wygrało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych S.A. z Nowego Sącza. Dzięki pozyskanym środkom wykonano roboty ziemne, ułożono krawężniki kamienne o łącznej długości 690 metrów oraz nową nawierzchnięnawierzchnię z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa naturalnego. Po przeprowadzonej niedawno odbudowie koryta Kryniczanki, jest to kolejna inwestycja Gminy w tym rejonie w ostatnim okresie. Jej koszt wyniósł 475 tys. zł. Całość tej kwoty została pokryta z pozyskanej dotacji celowej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Galeria zdjęć:

Sprawdź również

gminy
Sportowy Koncert Charytatywny w Krynicy-Zdrój
przetarg
Sala gimnastyczna w Tyliczu
mostowych
Odbudowa mostu w ciągu ulicy Zawodzie
drogi
Zagospodarowanie terenu wokół budynku Wiejskiego Domu Kultury w Piorunce
nawierzchnię
Małopolskie boiska – remont boiska w Mochnaczce Niżnej