Renowacja krynickiego Deptaku

W obrębie Deptaku trwają intensywne prace budowlane związane z realizacją projektu rewitalizacji tej części miasta. Głównym celem przedsięwzięcia jest zwiększenie ruchu turystycznego i uzdrowiskowego w Krynicy dzięki kompleksowej renowacji Bulwarów Dietla oraz stworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej podkreślającej prestiż Uzdrowiska. W ramach projektu przewidziano modernizację głównego ciągu pieszo-jezdnego, modernizację koryta potoku Kryniczanka oraz odzyskanie dla funkcji spacerowo-rekreacyjnej skarpy po zachodniej stronie potoku. Całość projektu podzielona została na trzy powiązane ze sobą funkcjonalnie części. W strefie Deptaku przewidziano modernizację ciągu komunikacji pieszo-kołowej. Odnowiony trakt połączy ze sobą funkcje ciągu spacerowego i rowerowego z ograniczonym ruchem kołowym. Jednocześnie droga zostanie wykonana w standardzie drogi pożarowej oraz z możliwością pełnienia funkcji drogi alternatywnej na wypadek zablokowania przebiegającej nieopodal drogi krajowej Nowy Sącz – Muszyna. Odnowiona zostanie fontannafontanna przy Starym Domu Zdrojowym. Powstanie oczekiwany w tym miejscu skwer zdrojowy. Odtworzeniu ulegnie układ zieleni poprzez powrót do XIX wiecznych rozwiązań. Powstaną także dwa pawilony o funkcji informacyjno-edukacyjnej (pawilon informacji geologicznej o uzdrowisku i pawilon informacji meteorologicznej). W strefie ciągu Kryniczanki przewidziano remont i przebudowę koryta, nadbudowę brzegów, a także balustradbalustrad wzdłuż potoku. Ponadto planuje się budowę dwóch kładek pieszych, które połączą modernizowane Bulwary Dietla z odzyskaną skarpą po zachodniej stronie oraz remont konserwatorski dwóch istniejących kładek nad potokiempotokiem. Całość uzyska nową, atrakcyjną iluminację. W strefie za potokiem przewidziana jest rewitalizacja zieleni na skarpie i przywrócenie jej funkcji parku zdrojowego, renowacja ujść cieków wodnych, budowa ciągu spacerowego z elementami małej architektury (ławki, kosze, oświetlenie, pergole oraz mury oporowe przy skarpie z kamienia naturalnego). Zaplanowana jest także budowa trzech zadaszonych ciągów pieszych, tworzących swego rodzaju krynickie sukiennice. Gmina uzyskała dofinansowanie inwestycji z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w wys. 5 milionów złotych.

Galeria zdjęć:

Sprawdź również

zdrojowym
Podsumowanie 52. Festiwalu im. Jana Kiepury w Krynicy-Zdroju
potokiem
Budżet obywatelski Krynicy-Zdroju na rok 2017 Głosowanie do 14 października!
fontanna
Rewitalizacja Polany Janówka
balustrad
Ruszyła przebudowa budynku Starego Ośrodka Zdrowia przy ul. Kraszewskiego 49 w Krynicy-Zdroju