W związku z trudną sytuacją lokalową jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Piorunce, gmina przystąpiła do budowy dodatkowych pomieszczeń wraz z garażem przy budynku Wiejskiego Domu Kultury, rozbudowując jego funkcję o remizę strażacką. Uzyskano w ten sposób ponad 100 m2 dodatkowej powierzchni dla potrzeb miejscowejmiejscowej OSP. Wykonawcą prac został Zakład Inwestycji Budowlanych - Sylwester Główczyk z Łabowej. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 118 tys. zł. Gmina uzyskała dofinansowaniedofinansowanie w wys. 40 tys. zł. w ramach konkursu Urzędu Marszałkowskiego „Małopolskie Remizy”.

Sprawdź również

marszałkowskiego
Sukces krynickich organizacji pozarządowych
miejscowej
Strefa sportu, zabawy i rekreacji przy ulicy Wiejskiej
straży
Obchody 70-lecie istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Bereście
dofinansowanie
Budowa trasy rowerowej VeloKrynica na finiszu