Rozpoczęcie procedury odbudowy drugiej części ulicy Zamkowej

Gmina przystąpiła do wyłonienia wykonawcy generalnego remontu (odbudowy) drugiej części ulicy Zamkowej wraz z remontemremontem kanalizacji. Przewidywany koszt prac, zgodnie z kosztorysem inwestorskim, wynosi 1.725.165,28 zł. Zadanie dofinansowanedofinansowane zostanie ze środków przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Ostateczny termin zakończenia inwestycji przewidziano na dzień 15 listopada b.r. Prace obejmować będą m. in.: wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowegoasfaltowego, ułożenie krawężników kamiennych, wykonanie nawierzchni z kostki brukowejbrukowej oraz wykonanie remontu kanalizacji deszczowej.

Sprawdź również

asfaltowego
Remont ulicy Krótkiej
remontem
Budżet Obywatelski 2019 – głosujący postawili na rozwój Komunikacji Uzdrowiskowej
brukowej
Ruszyła III edycja Budżetu Obywatelskiego Krynicy-Zdroju
dofinansowane
Otwarcie wielofunkcyjnego boiska w Bereście
gminą
Krynica znów będzie hokejową potęgą - podpisano list intencyjny.