Rozpoczęcie procedury odbudowy drugiej części ulicy Zamkowej

Gmina przystąpiła do wyłonienia wykonawcy generalnego remonturemontu (odbudowyodbudowy) drugiej części ulicy Zamkowej wraz z remontemremontem kanalizacji. Przewidywany koszt prac, zgodnie z kosztorysem inwestorskim, wynosi 1.725.165,28 zł. Zadanie dofinansowane zostanie ze środków przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowychżywiołowych. Ostateczny termin zakończenia inwestycji przewidziano na dzień 15 listopada b.r. Prace obejmować będą m. in.: wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, ułożenie krawężników kamiennych, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej oraz wykonanie remontu kanalizacji deszczowejdeszczowej.

Sprawdź również

remontu
Mieszkańcy Krynicy zdecydowali! Wyniki postępowania w sprawie budżetu obywatelskiego na rok 2017
odbudowy
Krynica znów będzie hokejową potęgą - podpisano list intencyjny.
remontem
Budżet Obywatelski 2019 – głosujący postawili na rozwój Komunikacji Uzdrowiskowej
deszczowej
Starania burmistrza zakończone sukcesem — 13 milionów na rozbudowę ulic Zdrojowej i Kraszewskiego
żywiołowych
Kolejna milionowa dotacja na remont infrastruktury drogowej w uzdrowisku