Rozpoczęcie procedury odbudowy drugiej części ulicy Zamkowej

Gmina przystąpiła do wyłonienia wykonawcy generalnego remontu (odbudowy) drugiej części ulicyulicy Zamkowej wraz z remontemremontem kanalizacjikanalizacji. Przewidywany koszt prac, zgodnie z kosztorysem inwestorskim, wynosi 1.725.165,28 zł. Zadanie dofinansowane zostanie ze środków przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowychżywiołowych. Ostateczny termin zakończenia inwestycji przewidziano na dzień 15 listopada b.r. Prace obejmować będą m. in.: wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, ułożenie krawężników kamiennychkamiennych, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej oraz wykonanie remontu kanalizacji deszczowej.

Sprawdź również

remontem
Budżet Obywatelski 2019 – głosujący postawili na rozwój Komunikacji Uzdrowiskowej
kanalizacji
Starania burmistrza zakończone sukcesem — 13 milionów na rozbudowę ulic Zdrojowej i Kraszewskiego
ulicy
Ruszyła III edycja Budżetu Obywatelskiego Krynicy-Zdroju
żywiołowych
Kolejna milionowa dotacja na remont infrastruktury drogowej w uzdrowisku
kamiennych
Remont koryta Czarnego Potoku w Krynicy-Zdroju