Rozpoczęcie procedury odbudowy drugiej części ulicy Zamkowej

Gmina przystąpiła do wyłonienia wykonawcy generalnego remontu (odbudowy) drugiej części ulicy Zamkowej wraz z remontem kanalizacji. Przewidywany koszt prac, zgodnie z kosztorysem inwestorskim, wynosi 1.725.165,28 zł. Zadanie dofinansowane zostanie ze środków przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowychżywiołowych. Ostateczny termin zakończenia inwestycji przewidziano na dzień 15 listopada b.r. Prace obejmować będą m. in.: wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, ułożenie krawężnikówkrawężników kamiennychkamiennych, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej oraz wykonanie remontu kanalizacji deszczowej.

Sprawdź również

żywiołowych
Kolejna milionowa dotacja na remont infrastruktury drogowej w uzdrowisku
krawężników
Ruszyła III edycja Budżetu Obywatelskiego Krynicy-Zdroju
zamkowej
Remont nawierzchni asfaltowych dróg gminnych w Krynicy-Zdroju
gminą
Krynica znów będzie hokejową potęgą - podpisano list intencyjny.
kamiennych
Remont koryta Czarnego Potoku w Krynicy-Zdroju