Ruszyła przebudowa budynku Starego Ośrodka Zdrowia przy ul. Kraszewskiego 49 w Krynicy-Zdroju

Zgodnie z zapowiedziami burmistrza Dariusza Reśki w pierwszej połowie grudnia br. ruszył remontremont generalny budynku, w którym mieścił się Stary Ośrodek Zdrowia przy ul. Kraszewskiego 49 w Krynicy-Zdroju. Zaplanowana rozbudowa i przebudowa istniejącego obiektu ma na celu poprawę warunków użytkowania, poprawę komunikacji w całym budynku, uzyskanie przejrzystości układu funkcjonalnego oraz zapewnienie dostępności dla osób niepełnosprawnych. Projektowane zmiany w znacznym stopniu podniosą standard i atrakcyjność budynku. Ogólny zakres prac budowlanych objętych projektem przedstawia się następująco: - wykonanie nowego układu pomieszczeń poprzez wyburzenia istniejących ścianek działowych oraz ścian konstrukcyjnych oraz wykonanie nowych ścianek działowych; - wyburzenie istniejącej kładki z ul. Kraszewskiego wraz ze schodami zewnętrznymi; - wykonanie nowej klatki schodowej - projektowana rozbudowa; - wykonanie nowych izolacji przeciwwodnych fundamentów; - wykonanie nowej płyty stropowej nad III piętrem; - wykonanie nowej więźby dachowej wraz z pokryciem dachu; - wykonanie nowej warstwy termoizolacyjnej na ścianach zewnętrznych i w dachu; - wymianawymiana wszystkich okien, drzwi, posadzek, pokrycia dachu, zewnętrznych części kominów, rynien i rur spustowych; - wymiana istniejących balustrad zewnętrznych i wewnętrznych; - wymiana wszystkich instalacji wewnętrznych w oparciu o istniejące przyłącza zewnętrzne; - wykonanie nowych tynków zewnętrznych w tym wyprawy lub okładziny cokołowej; - wykonanie nowych posadzek na wszystkich kondygnacjach; - wykonanie gładzi tynkowych wewnątrz budynku, wykonanie nowych okładzin ściennych (łazienki); - wykonanie nowych schodówschodów zewnętrznych, rampy dla osób niepełnosprawnych; - wykonanie chodnika wraz z wyrównaniem powierzchni terenu od strony północnej i zachodniej celem dojścia do nowej klatki schodowej. Bryła budynku w zasadzie pozostanie bez zmian, z wyjątkiem dobudowanej klatki schodowej. Zaprojektowane usprawnienia, polegające na wykonaniu warstwy termoizolacyjnej ścian zewnętrznych, wymianie rynien i rur spustowych, wymianie pokrycia dachowego, zastosowaniu nowych materiałów wykończeniowych oraz zmianie kolorystyki, spowodują, iż budynekbudynek uzyska nowy wyraz i zdecydowanie poprawi się jego wygląd zewnętrzny. Wysokość budynku oraz układ połaci dachowych pozostaną bez zmian. Przewidziano natomiast zmianę niektórych otworów okiennych. W projekcie starano się ujednolicić wielkości okien, co będzie skutkować uporządkowaniem ich rozmieszczenia na elewacji. Burmistrz planuje oddanie obiektu do użytku w I kwartale 2018 r.

Sprawdź również

dariusza
Budżet Obywatelski 2019 – głosujący postawili na rozwój Komunikacji Uzdrowiskowej
schodów
Remont Wiejskiego Domu Kultury w Tyliczu
budynek
Aquapark coraz bliżej, szczegóły projektu
remont
Małopolskie boiska – remont boiska w Mochnaczce Niżnej
wymiana
Polonijne święto sportów zimowych w Krynicy-Zdroju