Ruszył projekt KURORT KRYNICA – Kompleksowy program rewitalizacji uzdrowiska Krynicy-Zdroju

W dniu 21 lipca burmistrz Dariusz Reśko podpisał umowę z Marszałkiem Województwa Małopolskiego Stanisławem Sorysem w sprawie dofinansowania projektu KURORT KRYNICA. Dofinansowanie zostało przyznane w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa nr 9 „Pomoc Techniczna”, Działanie nr 9.3 „Przygotowanie Inwestycji Strategicznych” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W ten sposób Zarząd województwa potwierdził status Krynicy-Zdroju jako jednego z czterech wiodących miast Małopolski, otwierając jednocześnie drogę do pozyskania wielomilionowych środków zewnętrznych na rewitalizację 40 hektarowej powierzchni w centrum uzdrowiska. Projekt KURORT KRYNICA posiada strategiczne znaczenie dla rozwoju regionu, co w praktyce oznacza, że jego finansowanie ze środków własnych Gminy ograniczy się do zaledwie 20–30 procent całkowitych kosztów inwestycji. Pierwszy etap realizacji przedsięwzięcia mamy już za sobą. Obejmował on przygotowanie koncepcji architektonicznourbanistycznej, wyznaczenie priorytetowych celów inwestycyjnych oraz opracowanie szczegółowych wytycznych dla dokumentacji projektowej. Prace w tym zakresie ukończono w maju tego roku. Kolejnym etapem było pozyskanie środków na opracowanie niezbędnej dokumentacji geodezyjnej, dokumentacji technicznej koniecznej do uzyskania pozwoleń i wymaganych prawem decyzji oraz przygotowanie studium wykonalności projektu. Burmistrz Dariusz Reśko wielokrotnie wyjeżdżał w tym celu w delegacje. W efekcie Gmina uzyskała dofinansowanie na poziomie 600.000,00 zł. Pieniądze te, uzupełnione środkami własnymi, pozwolą także na opracowanie kompleksowej dokumentacji architektonicznej dla Deptaku Krynickiego oraz Parku Zdrojowego na Górze Parkowej. Całkowita wartość tej części projektu wyniesie 1.054.285,89 zł. Zakres planowanych inwestycji w ramach projektu KURORT KRYNICA jest imponujący. Obejmuje on m.in. budowę amfiteatru wraz z zapleczem przy dolnej stacji kolejki linowej na Górę Parkową, urządzenie nowych terenów sportowo-rekreacyjnych, budowę publicznego parkingu miejskiegomiejskiego, rewitalizację terenu wokół Muzeum Nikifora i Bulwarów Dietla, a także rewitalizację Parku im. Mieczysława Dukieta; w tym przebudowę fontanny „Setka”.

Projekt KURORT KRYNICA Kompleksowy program rewitalizacji uzdrowiska Krynicy-Zdroju przygotowany przez Burmistrza Dariusza Reśkę

Sprawdź również

parku
Projekty obywatelskie
miejskiego
Ruszyła III edycja Budżetu Obywatelskiego Krynicy-Zdroju
gminą
Krynica znów będzie hokejową potęgą - podpisano list intencyjny.
dietla
Budowa trasy rowerowej VeloKrynica na finiszu