Starania burmistrza zakończone sukcesem — 13 milionów na rozbudowę ulic Zdrojowej i Kraszewskiego

Kolejna obietnica wyborcza burmistrza Reśki już wkrótce doczeka się realizacji! Tym razem chodzi o rozbudowę głównych ulic Krynicy-Zdroju (Kraszewskiego i Zdrojowej).

Trwające kilkanaście miesięcy przygotowania właśnie dobiegły końca, a to oznacza, że wielomilionowa inwestycja — o wielkim znaczeniu dla uzdrowiska — ruszy niebawem. Znikną wreszcie wszystkie dziury w drodze, a Krynica zyska nowy blask. Prace z tym związane przebiegać będą na odcinku o długości 3 350 m.

Ich całkowita wartość wynosi 12 878 100,00 zł. Gmina dołoży do tego zaledwie 500 000,00 zł. Resztę sfinansuje Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. W niniejszym artykule prezentujemy jedynie wybrane fragmenty opisu przedmiotu zamówienia, ponieważ zakres prac jest bardzo szeroki.

Obejmuje on w szczególności: przebudowę i budowę chodników, wysp kanalizacyjnych oraz zatok autobusowych i postojowych (nawierzchnianawierzchnia zatok autobusowych i postojowych zostanie wykonana z kamiennej kostki brukowej); zabezpieczenie i przebudowę infrastruktury technicznej; wymianę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą studni kanalizacyjnych; wymianę elementów sieci wodociągowejwodociągowej i przyłączy kanalizacyjnych; wymianę kolektora kanalizacji; wykonanie nowego oświetlenia ulicznegoulicznego; montaż nowych znaków i tablic drogowych; przebudowę układu kanalizacji deszczowej (odwodnienia) poprzez wykonanie nowej sieci wraz z urządzeniami do oczyszczania wód opadowych; przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych; wykonanie tarcz skrzyżowań wraz z przebudową dróg bocznych i wlotów; czyszczenie i rekonstrukcję murów oporowych; czyszczenie i rekonstrukcję przepustów oraz remont mostu. Na koniec położona zostanie nowa warstwa asfaltu o specjalnych właściwościach zmniejszających natężenie hałasu.

Prace będą przebiegać na głównych ulicach miasta, a to musi się wiązać z pewnymi utrudnieniami w ruchu pojazdów i pieszych. Ze względu na charakter i szeroki zakres inwestycjiinwestycji nie da się jej przeprowadzić w ciągu kilku tygodni. Proszę w związku z tym o wyrozumiałość. Wszelkie niedogodności wynagrodzi Mieszkańcom piękny wygląd uzdrowiska po zakończeniu prac. Ja natomiast będę miał satysfakcję z tego, że udało mi się spełnić kolejną obietnicę wyborczą - Dariusz Reśko - Burmistrz Krynicy-Zdroju

Sprawdź również

inwestycji
Inwestycje w Krynicy-Zdroju
nawierzchnia
Małopolskie boiska – remont boiska w Mochnaczce Niżnej
wodociągowej
Miliony ze środków unijnych na kanalizację i wodociągi w Czyrnej, Piorunce i Bereście
ulicznego
Nowa nawierzchnia i oświetlenie ulicy Halnej