Sporym sukcesem mogą pochwalić się organizacje pozarządowe z Gminy Krynicy-Zdroju, które w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury w 2016 r. pn. Mecenat Małopolski zdobyły dotacje łącznie na kwotę 79 000 zł. Na uwagę zasługuje fakt, że niektóre z lokalnych organizacjiorganizacji uzyskały dotację ze środków pozagminnych po raz pierwszy. Jest to wynikiem ścisłej współpracy Burmistrza KrynicyZdroju z organizacjami pozarządowymi oraz licznych szkoleń, które przedstawiciele lokalnego trzeciego sektora odbyli na przestrzeni ostatniego roku w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych i współpracy z Gminą.

Zgodnie z Wieloletnim Programem Współpracy na lata 2015-2018 Gminy z organizacjami pozarządowymi, jednym z celów współdziałania jest podniesienie poziomu profesjonalizacji działań lokalnego trzeciego sektora oraz wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności w wykonywaniu zadań publicznych.

Mając powyższe na uwadze, Wydział Strategii i Rozwoju Lokalnego Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju prowadzi dla organizacji pozarządowych punkt konsultacyjny, gdzie można uzyskać informacje dotyczące możliwości pozyskiwania funduszy zewnętrznych, skonsultować koncepcje projektowe, wyjaśnić wątpliwości związane z warunkami regulaminowymi konkursów oraz zweryfikować gotowe wnioski.

Członkowie „Stowarzyszenia Miłośników Małej Ojczyzny Berest” są bardzo zadowoleni, że po roku działalności pozyskali pierwsze pieniądze. Cieszymy się bardzo, że przy współpracy z Wydziałem Strategii i Rozwoju Lokalnego Urzędu Miejskiego udało nam się skutecznie napisać projekt. To ważne dla nas, że zawsze możemy liczyć na pomoc urzędników - powiedziała Teresa Rucka prezes stowarzyszenia.

Dzięki ciekawym pomysłom projektowym organizacji oraz pozyskanym z Urzędu Marszałkowskiego środkom finansowym propozycje kulturalne w Gminie KrynicyZdroju oraz promujące uzdrowiskouzdrowisko będą w tym roku jeszcze bardziej urozmaicone. Będziemy mieli m.in. możliwość uczestniczenia w: Jubileuszowych X Małopolskich Spotkaniach Tanecznych Krynickiego Towarzystwa Moderato, V Festiwalu Chórów Cerkiewnych w Krynicy-Zdroju realizowanym przez Parafię Prawosławną pw. św. Włodzimierza, cyklu koncertów Krynickiej Orkiestry Zdrojowej im. Adama Wrońskiego na terenie Małopolski, Integrującej mocy muzyki w wykonaniu Krynickich Seniorów z Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, zwieńczonej nagraniem płyty, Urodzinach u Kiepury Krynickiego Towarzystwa im. Jana Kiepury, spektaklach Teatru Modrzewiowego, warsztatach pn. „Braterskie spojrzenie – Krynica jest piękna” Fundacji „Braterstwo” oraz w Festiwalu Folklorystycznym „Świat pod Kyczerą” gdzie w ramach projektu do Krynicy przyjadą zespoły z m.in. Chin, Indonezji, Brazylii i Kolumbii.

Sprawdź również

krynickiej
53 Festiwal im. Jana Kiepury. SPOTKANIE Z GWIAZDĄ – STANISŁAW JANICKI
organizacji
Polonijne święto sportów zimowych w Krynicy-Zdroju
berest
Obchody 70-lecie istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Bereście
gminy
Sportowy Koncert Charytatywny w Krynicy-Zdrój
uzdrowisko
Budowa trasy rowerowej VeloKrynica na finiszu