Unijne pieniądze na nowe szlaki turystyczne i sportowo-rekreacyjne

21 listopada w Urzędzie Miejskim w KrynicyZdroju została podpisana umowa pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego a Gminą Krynicą-Zdrój dotycząca dofinansowania ze środków unijnych projektu pod nazwą: Budowa markowych produktów turystycznych Małopolski - „Wielofunkcyjne trasy rekreacyjnerekreacyjne na terenie gminygminy KrynicyZdroju”. Przedmiotem projektu jest budowa wielofunkcyjnych tras rekreacyjnych – szlaków pieszych, rowerowychrowerowych i trasy narciarstwa biegowego na terenie gminy Krynicy-Zdroju, w tym miejscowościmiejscowości Tylicz, poprzez renowację obecnie istniejących szlaków spacerowych i dróg leśnych oraz uzupełnienie ich o dodatkowe funkcje. W ramach inwestycji zaplanowano: 1) budowę koniecznej infrastruktury polegającej na utwardzeniu już istniejących nawierzchni dróg i tras pieszych, 2) wyposażenie tras i szlaków w elementy małej architektury tj.: altanki ogrodowe, ławki, kosze, tablice informacyjne, oznaczenia tras oraz drogowskazy, 3) zakup skutera śnieżnego umożliwiającego utrzymanie powstałych tras w sezonie zimowym. W efekcie powstanie ponad 28 kilometrów nowych szlaków turystycznych, w tym 13,5 km tras wielofunkcyjnych i 14,7 km szlaku źródeł wód mineralnych. Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu liczby turystów w regionie, dzięki stworzeniu nowego markowego produktu turystycznego opartego o istniejące dziedzictwo przyrodnicze gminy. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 761 626,00 zł. 75 procent tej kwoty, tj. 571 219,50 zł otrzymamy ze środków unijnych. Zadanie przewidziane jest do realizacji w okresie od 10 lutego do 31 maja przyszłego roku.

Sprawdź również

miejscowości
Prezes Polonusa w rankingu na „100 najbardziej wpływowych osób w polskiej turystyce 2018”
rekreacyjne
Nowe boisko dla dzieci w Mochnaczce Niżnej
gminy
Sportowy Koncert Charytatywny w Krynicy-Zdrój
małopolskiego
Sportowy Koncert Charytatywny w Krynicy-Zdrój
rowerowych
Budowa trasy rowerowej VeloKrynica na finiszu