Wiosenne inwestycje drogowe w mieście i w sołectwach

Przebudowa drogidrogi gminnej przy ul. Kraszewskiego w Krynicy-Zdroju (etap II) W dniach od 10 do 31 marca 2017 r. zrealizowano drugi etap przebudowy drogi gminnej na działce ewidencyjnej nr 931 przy ul. Kraszewskiego w KrynicyZdroju. Prace polegały na rozebraniu istniejącej nawierzchninawierzchni betonowej; wykonaniu korytowania oraz podbudowypodbudowy z kruszywa naturalnegonaturalnego i łamanego; wykonaniu nawierzchni z kostki brukowejbrukowej betonowej oraz montażu dwóch kratek ściekowych. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 39 360,00 zł.

Sprawdź również

naturalnego
Ruszyła III edycja Budżetu Obywatelskiego Krynicy-Zdroju
podbudowy
Ruszyła III edycja Budżetu Obywatelskiego Krynicy-Zdroju
brukowej
Ruszyła III edycja Budżetu Obywatelskiego Krynicy-Zdroju
drogi
Zagospodarowanie terenu wokół budynku Wiejskiego Domu Kultury w Piorunce
nawierzchni
Nowe boisko dla dzieci w Mochnaczce Niżnej