Wiosenne inwestycje drogowe w mieście i w sołectwach

Przebudowa drogi gminnejgminnej przy ul. Kraszewskiego w Krynicy-Zdroju (etap II) W dniach od 10 do 31 marca 2017 r. zrealizowano drugi etap przebudowyprzebudowy drogi gminnej na działce ewidencyjnej nr 931 przy ul. Kraszewskiego w KrynicyZdroju. Prace polegały na rozebraniu istniejącej nawierzchni betonowej; wykonaniu korytowania oraz podbudowypodbudowy z kruszywa naturalnego i łamanego; wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej betonowej oraz montażu dwóch kratek ściekowychściekowych. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 39 360,00 zł.

Sprawdź również

podbudowy
Ruszyła III edycja Budżetu Obywatelskiego Krynicy-Zdroju
krynicyzdroju
Informacja o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Krynicy-Zdroju na lata 2016-2023
gminnej
Budżet obywatelski Krynicy-Zdroju na rok 2017 Głosowanie do 14 października!
przebudowy
Łatwiejszy przejazd przez Krynicę – już wkrótce
ściekowych
Remont nawierzchni asfaltowych dróg gminnych w Krynicy-Zdroju