Wiosenne inwestycje drogowe w mieście i w sołectwach

Przebudowa drogi gminnej przy ul. Kraszewskiego w Krynicy-Zdroju (etap II) W dniach od 10 do 31 marca 2017 r. zrealizowano drugi etap przebudowy drogi gminnej na działce ewidencyjnej nr 931 przy ul. Kraszewskiego w KrynicyZdroju. Prace polegały na rozebraniu istniejącej nawierzchninawierzchni betonowej; wykonaniu korytowania oraz podbudowy z kruszywakruszywa naturalnego i łamanego; wykonaniu nawierzchni z kostkikostki brukowejbrukowej betonowej oraz montażu dwóch kratek ściekowych. Całkowita wartość inwestycji wyniosławyniosła 39 360,00 zł.

Sprawdź również

brukowej
Ruszyła III edycja Budżetu Obywatelskiego Krynicy-Zdroju
kruszywa
Ruszyła III edycja Budżetu Obywatelskiego Krynicy-Zdroju
wyniosła
Zagospodarowanie terenu wokół budynku Wiejskiego Domu Kultury w Piorunce
nawierzchni
Nowe boisko dla dzieci w Mochnaczce Niżnej
kostki
Ruszyła III edycja Budżetu Obywatelskiego Krynicy-Zdroju