Pismo samorządowe „Wspólnota” opublikowało w ostatnich dniach ranking „Najszybciej rozwijające się gminygminy w latach 2010–2014”, który na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego oraz Ministerstwa Finansów opracowała firma consultingowa Curulis.

Twórcy rankingu skupili się na zmianach jakie zaszły pomiędzy rokiem 2010 a rokiem 2014 (okres ten obejmuje całą kadencjękadencję burmistrza Dariusza Reśki). Nie liczyło się dla nich to, czy gmina była bogata już w 2010 roku, lecz jedynie to, w jakim stopniu udało się ją przez ostatnie cztery lata zmienić. Zbadano 2.479 jednostek samorządowych (wszystkie gminy oraz miasta na prawach powiatu), w których odbyły się wybory bezpośrednie. Każda jednostka została porównana w wymiarze gospodarczym, społecznym, infrastrukturalnym i finansowym. Aby zająć dobre miejsce w rankingu ogólnym jednostka musiała się odznaczać wysoką pozycją we wszystkich częściach składowych. W tym celu ocenie poddano kolejno: dochód na osobę, finanse, gospodarkę, infrastrukturęinfrastrukturę oraz jakość życia. Suma wyników dała ostateczną pozycję we wspólnym rankingu.

Wynika z niego, że Gmina Krynica-Zdrój zajęła 1 miejsce pod względem dochodu na głowę mieszkańca (4.637 zł) wśród samorządów z powiatu nowosądeckiego. Krynica jest też, według tego raportu, czwartą w Polsce gminą turystyczną o największych zmianach w potencjale finansowym i drugą o największych zmianach w poziomie rozwoju, pozostawiając daleko w tyle m.in. sąsiednią Muszynę oraz Stary Sącz.

Również w klasyfikacji zbiorczej (obejmującej wszystkie 2.479 przebadanych jednostek samorządowych) Krynica wypada znakomicie, plasując się w pierwszej dziesiątce opracowania. Jego twórcy podkreślają, że głównym zadaniem, jakie przed sobą postawili była próba obiektywnej oceny ostatniej kadencji. Chodziło im także o wyróżnienie samorządowców, którzy realnie wpłynęli na rozwój kierowanej przez siebie jednostki i niezależnie od okoliczności wykazali się pozytywnym wpływem na swoim terenie.

Sprawdź również

kadencję
I Sesja Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju
infrastrukturę
Nowa strefa rekreacyjno-sportowa w Piorunce
gminy
Sportowy Koncert Charytatywny w Krynicy-Zdrój
sącz
Krynica na 3 miejscu w Rankingu Oceny Aktywności Gmin Subregionu Sądeckiego