Zagospodarowanie terenu wokół budynku Wiejskiego Domu Kultury w Piorunce

W dniach od 27 marca do 4 kwietnia 2017 r. gmina przeprowadziła prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół budynku Wiejskiego Domu Kultury w Piorunce. Obejmowały one korytowanie podłoża wraz z wywiezieniem ziemi; profilowanie i zagęszczanie podłoża; wykonanie nawierzchni betonowejbetonowej drogi; obsypanie poboczy kruszywem naturalnymnaturalnym oraz ułożenie betonowej kostki brukowejbrukowej na podsypce cementowo-piaskowej. Inwestycję sfinansowano ze środków własnych gminygminy. Jej całkowita wartość wyniosła 55 978,00 zł.

Sprawdź również

gminy
Sportowy Koncert Charytatywny w Krynicy-Zdrój
brukowej
Ruszyła III edycja Budżetu Obywatelskiego Krynicy-Zdroju
naturalnym
Tłoczone Jabłko w zimowej inspiracji od Braci Sadowników
betonowej
Wykonanie nowej nawierzchni betonowej drogi wewnętrznej dz. ew. nr 1484 i 1485 przy os. Rzemieślniczym w Krynicy‐Zdroju.
wiejskiego
Krynica w partnerstwie ze Szwajcarią