Zagospodarowanie terenu wokół budynku Wiejskiego Domu Kultury w Piorunce

W dniach od 27 marca do 4 kwietnia 2017 r. gmina przeprowadziła prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół budynkubudynku Wiejskiego Domu Kultury w Piorunce. Obejmowały one korytowanie podłoża wraz z wywiezieniem ziemi; profilowanie i zagęszczanie podłoża; wykonanie nawierzchni betonowej drogi; obsypanie poboczy kruszywem naturalnymnaturalnym oraz ułożenie betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej. Inwestycję sfinansowano ze środków własnych gminygminy. Jej całkowita wartość wyniosła 55 978,00 zł.

Sprawdź również

naturalnym
Tłoczone Jabłko w zimowej inspiracji od Braci Sadowników
budynku
Ciepło i chłód dla Aquaparku już mamy
inwestycję
Prezes Polonusa w rankingu na „100 najbardziej wpływowych osób w polskiej turystyce 2018”
domu
Sportowy Koncert Charytatywny w Krynicy-Zdrój
gminy
Sportowy Koncert Charytatywny w Krynicy-Zdrój