Zagospodarowanie terenu wokół budynku Wiejskiego Domu Kultury w Piorunce

W dniach od 27 marca do 4 kwietnia 2017 r. gmina przeprowadziła prace związane z zagospodarowaniem terenuterenu wokół budynkubudynku Wiejskiego Domu Kultury w Piorunce. Obejmowały one korytowanie podłoża wraz z wywiezieniem ziemi; profilowanie i zagęszczanie podłoża; wykonanie nawierzchni betonowej drogidrogi; obsypanie poboczy kruszywemkruszywem naturalnym oraz ułożenie betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej. Inwestycję sfinansowano ze środków własnych gminy. Jej całkowita wartość wyniosła 55 978,00 zł.

Sprawdź również

drogi
Wykonanie nawierzchni betonowej drogi wewnętrznej w Bereście
kruszywem
Kolejne zdjęcia z odcinków trasy rowerowej Velo Krynica
inwestycję
Prezes Polonusa w rankingu na „100 najbardziej wpływowych osób w polskiej turystyce 2018”
terenu
Remont generalny budynku „Starego Ośrodka Zdrowia” dobiega końca
budynku
Ciepło i chłód dla Aquaparku już mamy