Zagospodarowanie terenu wokół budynku Wiejskiego Domu Kultury w Piorunce

W dniach od 27 marca do 4 kwietnia 2017 r. gmina przeprowadziła prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół budynku Wiejskiego Domu Kultury w Piorunce. Obejmowały one korytowanie podłoża wraz z wywiezieniem ziemi; profilowanie i zagęszczanie podłoża; wykonanie nawierzchni betonowejbetonowej drogidrogi; obsypanie poboczypoboczy kruszywem naturalnym oraz ułożenieułożenie betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej. Inwestycję sfinansowano ze środków własnych gminy. Jej całkowita wartość wyniosła 55 978,00 zł.

Sprawdź również

poboczy
Remont drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. ew. nr 12 w Czyrnej, Gmina Krynica‐ Zdrój.
domu
Sportowy Koncert Charytatywny w Krynicy-Zdrój
ułożenie
Wykonanie nawierzchni betonowej drogi wewnętrznej w Bereście
drogi
Wykonanie nawierzchni betonowej drogi wewnętrznej w Bereście
betonowej
Wykonanie nowej nawierzchni betonowej drogi wewnętrznej dz. ew. nr 1484 i 1485 przy os. Rzemieślniczym w Krynicy‐Zdroju.