Zagospodarowanie terenu wokół budynku Wiejskiego Domu Kultury w Piorunce

W dniach od 27 marca do 4 kwietnia 2017 r. gmina przeprowadziła prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół budynku Wiejskiego Domu Kultury w Piorunce. Obejmowały one korytowanie podłoża wraz z wywiezieniem ziemi; profilowanie i zagęszczanie podłoża; wykonanie nawierzchni betonowej drogidrogi; obsypanie poboczy kruszywem naturalnymnaturalnym oraz ułożenieułożenie betonowej kostkikostki brukowejbrukowej na podsypce cementowo-piaskowej. Inwestycję sfinansowano ze środków własnych gminy. Jej całkowita wartość wyniosła 55 978,00 zł.

Sprawdź również

ułożenie
Wykonanie nawierzchni betonowej drogi wewnętrznej w Bereście
brukowej
Ruszyła III edycja Budżetu Obywatelskiego Krynicy-Zdroju
naturalnym
Tłoczone Jabłko w zimowej inspiracji od Braci Sadowników
kostki
Ruszyła III edycja Budżetu Obywatelskiego Krynicy-Zdroju
drogi
Wykonanie nawierzchni betonowej drogi wewnętrznej w Bereście