Zakończenie drugiego etapu odnowy krynickiego cmentarza komunalnego

Zgodnie z zapowiedzią burmistrzaburmistrza Dariusza Reśki, w okresie letnim gmina zrealizowała kolejny etap renowacji krynickiegokrynickiego cmentarza komunalnego. Zadanie podzielone zostało na dwie części. W ramach pierwszej zmodernizowano kaplicę cmentarną i wykonano monitoring cmentarza. Zakres prac obejmował wykonanie pomieszczenia na chłodnię, wykonanie toalet, remont pomieszczeń administracyjnych, pomalowanie kaplicy wewnątrz i na zewnątrz oraz zainstalowanie urządzeń monitoringu. Inwestycję zakończono 30 czerwca br. Całkowity koszt wyniósł 43 tys. złotych. W okresie od 3 lipca do końca sierpnia br. trwały prace związane z wykonaniem cmentarnych alejek. W ich ramach położono nowe chodniki z kostki granitowej, których łączna powierzchnia wyniosła blisko 700 m2. Gmina wydatkowała na ten cel blisko 100 tys. złotych.

Sprawdź również

burmistrza
Pan Wojciech Król odpowiada na zarzuty Burmistrza Piotra Ryby
krynickiego
Pan Wojciech Król odpowiada na zarzuty Burmistrza Piotra Ryby