Zakończenie odbudowy koryta Kryniczanki

Dobiegły końca trwające kilka miesięcy prace przy odbudowie i umocnieniu koryta potoku Kryniczanka w Krynicy-Zdroju. To jedna z wielu inwestycji w lokalną infrastrukturę, jakie zostały przeprowadzone przez gminę w mijającym roku. Należy podkreślić, że przedsięwzięcie sfinansowanesfinansowane zostało w całości ze środków pozyskanych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Miało ono na celu usunięcie szkód powodziowych z roku 2010, a także odbudowę urządzeń zwiększających bezpieczeństwo przeciwpowodzioweprzeciwpowodziowe oraz wykonanie lokalnych zabezpieczeń brzegów na odcinku od bloku przy ulicy Kraszewskiego 173 do kładki pieszej zlokalizowanej w obrębie biurowca MPGK. Przepływająca przez środek miasta Kryniczanka wielokrotnie już dała się we znaki mieszkańcom Krynicy. Właściciele nieruchomości zagrożonych zalaniem od wielu lat zwracali się do Urzędu Miejskiego z prośbami o oczyszczenie koryta potoku i podjęcie prac przy zabezpieczeniu obwałowań. Za każdym razem otrzymywali jednak odpowiedź, że to nie jest zadanie gminy. To prawda, gmina nie ma możliwości wydatkowania własnych środków na ten cel. Według obowiązujących przepisów, tego rodzaju inwestycja nie może być finansowana z gminnego budżetu. Można jednak sięgnąć po środki zewnętrzne, co z powodzeniem uczynił burmistrz Dariusz Reśko.

W maju tego roku, po kilkumiesięcznych staraniach, została podpisana przez gminę umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o przyznanie dotacji w wysokości blisko 4 milionów złotych (dokładnie: 3.984.802,00 zł). Natychmiast ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę. W lipcu ruszyły prace, które trwały nieprzerwanie do końca listopada tego roku. Ich zakres był szeroki. W ramach zadania odtworzone zostały przede wszystkim betonowe i kamienne umocnienia brzegów na odcinku o długości blisko 5 kilometrów. Zabezpieczono też mosty i kładki łączące brzegi Kryniczanki, a także inne miejsca szczególnie narażone na zniszczenie przez wodę podczas intensywnych opadów deszczu, jak chociażby ogrodzenie kościoła św. Antoniego. W wielu miejscach podniesiono wysokość kamiennych obwałowań, tworząc dodatkowe zabezpieczenia na wypadek wystąpienia wysokich stanów wody. Na koniec poddano gruntownemu oczyszczeniu koryto potoku.

Efekty prac są widoczne na załączonych zdjęciach. Przeprowadzona inwestycja nie eliminuje całkowicie ryzyka wystąpienia powodzi, jednak z pewnością przyczyni się w istotny sposób do zwiększenia bezpieczeństwabezpieczeństwa przeciwpowodziowego na terenie Krynicy. Według informacji, jakie udało się nam uzyskać, zakrojonych na taką skalę prac przy potoku Kryniczanka nie było od 1911 roku.

Sprawdź również

przeciwpowodziowe
Efekty wykonania umocnie Efekty wykonania umocnień koryta Kryniczanki koryta Kryniczanki
bezpieczeństwa
AKADEMIA GOPR NA 10. TAURON FESTIWALU BIEGOWYM W KRYNICY-ZDROJU
sfinansowane
Wielki strumień pieniędzy z Unii Europejskiej — 22 mln na realizację inwestycji w centrum Krynicy-Zdroju