Zakończenie przedostatniego etapu odbudowy ulicy Zamkowej

Dobiegły końca prace związane z odbudową przedostatniego, najdłuższego odcinka drogidrogi gminnej przy ulicy Zamkowej w Krynicy-Zdroju. Inwestycja obejmowała także remont kanalizacji opadowej. W ramach prac położono nową nawierzchnię asfaltową wraz z kamiennymikamiennymi krawężnikamikrawężnikami na odcinku o długości 826 metrów. Wykonawcą inwestycji wybrane zostało Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego „MACHNIK” z Mochnaczki Wyżnej. Całkowity koszt odbudowy ulicy Zamkowej wyniósł 1 mln 230 tys. zł., z czego ponad 1 mln zł. stanowiła dotacja uzyskana ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

\r\n

Sprawdź również

kamiennymi
Remont drogi dojazdowej do bloku nr 173 przy ulicy Kraszewskiego
budownictwa
Remont ulicy Jaworowej
krawężnikami
Ruszyła III edycja Budżetu Obywatelskiego Krynicy-Zdroju
mochnaczki
Nowe boisko dla dzieci w Mochnaczce Niżnej
drogi
Zagospodarowanie terenu wokół budynku Wiejskiego Domu Kultury w Piorunce